Chuyên Viên Tuyển Dụng Cao Cấp (Senior Recruitment Executive)
Cổ phần Kết cấu Thép ATAD
Tp Hồ Chí Minh
21 giờ trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Identify current personnel needs and make forecasts / Xác định nhu cầu nhân sự hiện nay và đưa ra dự báo.
 • Develop strategies to attract candidates and recruitment plans / Xây dựng chiến lược thu hút ứng viên và các kế hoạch tuyển dụng
 • Responsible for branding companies online and offline / Chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu công ty online và offline
 • Find candidates to meet current and future recruitment needs according to forecasts / Tìm nguồn ứng viên để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai theo dự báo
 • Planning and conducting recruitment, screening candidates (CV filtering, interviews, ...) / Lên kế hoạch và tiến hành tuyển dụng, sàng lọc ứng viên (lọc CV, phỏng vấn,...)
 • Take care of the candidate experience / Chăm sóc trải nghiệm ứng viên
 • Supporting the maintenance and development of human resources / Hỗ trợ duy trì và phát triển nguồn nhân lực
 • Supervising recruiting staff / Giám sát nhân viên tuyển dụng
 • Organizing or attending job fairs, job centers or other employment events / Tổ chức hoặc tham dự các hội chợ việc làm, các trung tâm việc làm hoặc các sự kiện việc làm khác
 • Prepare a report based on data and identify improvements / Lập báo cáo dựa vào số liệu và xác định các yếu tố cần cải thiện
 • Yêu cầu công việc

 • Experience in working at Talent Acquisition Senior Executive position / Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Talent Acquisition Senior Executive.
 • Experience in recruiting, sourcing candidates and building recruiting brands / Có kinh nghiệm tuyển dụng, tìm nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng
 • Understanding of all methods of screening candidates / Hiểu biết về tất cả các phương pháp đánh giá sàng lọc ứng viên
 • Fluent use of social networks and job posting sites / Sử dụng thành thạo mạng xã hội và các trang đăng tin tuyển dụng
 • Willingness to learn about tasks and competencies required of different positions / Sẵn sàng tìm hiểu về nhiệm vụ và yêu cầu năng lực của các vị trí khác nhau
 • Excellent communication skills / Kỹ năng giao tiếp xuất sắc
 • Good organizational capacity / Năng lực tổ chức tốt
 • Leadership and strategic thinking / Năng lực lãnh đạo và tư duy chiến lược
 • Bachelor's degree in business administration, human resource management or related fields / Bằng Cử nhân về quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan
 • English communication fluently / Tiếng Anh giao tiếp lưu loát.
 • Phúc lợi công việc

 • Thưởng KPIs
 • Thưởng sáng kiến
 • Du lịch nước ngoài
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký