SUPPLY CHAIN FINANCE
Masan Consumer
Bình Dương, Việt Nam
11 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Quản lý ngân sách đầu tư, danh mục tờ trình và theo dõi project status của các nhà máy thuộc trách nhiệm quản lý. Quản lý việc nghiệm thu và hình thành tài sản cho các dự án đang quản lý.
 • Hỗ trợ phân tích tài chính cho phòng ban Manufacturing / supply chain trước khi đưa ra quyết định.
 • Xây dựng báo cáo đánh giá ad-hoc liên quan đến hiệu quả cost saving cho toàn masan consumer (logistic, costing, pet ).
 • Phối hợp với bộ phận để đưa bộ máy sản xuất đạt được mức tối ưu về
 • Thu thập thông tin, lập mô hình tài chính để đánh giá hiệu quả các dự án, các yêu cầu cải tiến, kaizen từ các phòng ban, bộ phận sản xuất của các nhà máy thuộc mch và các công ty khác theo yêu cầu. (40%)
 • Quản lý ngân sách đầu tư, danh mục tờ trình và cập nhật tiến độ thực hiện dự án tại các nhà máy thuộc mch và các công ty khác theo yêu cầu. (10%)
 • Làm việc với project owner và bộ phận sử dụng để nghiệm thu và hình thành tài sản cố định cho các dự án lớn nhằm đảm bảo yêu cầu của chuẩn mực kế toán, luật thuế và phù hợp với tình hình thực tế tạo thuận lợi trong quá trình kiểm kê tscđ. (20%)
 • xẩy dựng báo cáo đánh giá ad-hoc liên quan đến hiệu quả cost saving cho toàn masan consumer (logistic, costing, pet ) (10%)
 • Tham gia kiểm kê tài sản cố định tại các nhà máy, hỗ trợ các phòng ban lập tờ trình liên quan đến phân tích tài chính trong phạm vi công việc nêu trên;
 • một số phân công công việc đột xuất từ nhu cầu công việc chung của nhóm supply chain finance. (20%)

  Yêu cầu công việc

 • Nắm vững kiến thức về chuẫn mực kế toán việt nam; phân tích tài chính trong việc đánh giá hiệu quả dự án và có kinh nghiệm trong việc xây dựng model tài chính đầu tư.
 • Có 3 năm kinh nghiệm trong vị trí kiểm toán độc lập và phân tích tài chính; kinh nghiệm làm việc tại với các công ty dịch vụ, bất động sản, tài chính, đầu tư.
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt (bao gồm word, excel và powerpoint)
 • Trình độ chuyên môn là cử nhân tài chính kế toán / thạc sỹ / có thêm chứng chỉ cfa / acca / cima là một lợi thế.
 • Nắm vững kiến thức về chuẫn mực kế toán việt nam; phân tích tài chính trong việc đánh giá hiệu quả dự án và có kinh nghiệm trong việc xây dựng model tài chính đầu tư.
 • Có 3 năm kinh nghiệm trong vị trí kiểm toán độc lập và phân tích tài chính; kinh nghiệm làm việc tại với các công ty dịch vụ, bất động sản, tài chính, đầu tư.
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt (bao gồm word, excel và powerpoint)
 • Trình độ chuyên môn là cử nhân tài chính kế toán / Thạc Sỹ / có thêm chứng chỉ CFA / ACCA / CIMA là một lợi thế.
 • Nắm vững kiến thức về chuẫn mực kế toán việt nam; phân tích tài chính trong việc đánh giá hiệu quả dự án và có kinh nghiệm trong việc xây dựng model tài chính đầu tư.
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký