Banquet Sales Coordinator
LHC Hospitality
Đà Nẵng
5 ngày trước
source : CareerLink
 • Answer telephone and respond to caller inquiries in a pleasant manner / Trả lời điện thoại và trả lời các yêu cầu một cách lịch sự, nhã nhặn.
 • Answer client / bookers questions about property facilities / services (e.g., hours of operation, rates and room types, packages, promotions, entertainment, restaurants etc.
 • Trả lời các câu hỏi về các tiện nghi / dịch vụ của khách hàng (ví dụ : giờ hoạt động, mức giá và loại phòng, gói, khuyến mãi, giải trí, nhà hàng, v.v...)

 • Establishes strong relationships with partner to ensure maximization of hotel revenue. / Thiết lập mối quan hệ mạnh mẽ với đối tác khách hàng để đảm bảo tối đa hóa doanh thu của khách sạn và của bộ phận.
 • Serve as the point of contact for clients and communicate with them by phone and email to respond to questions and requests.
 • Phục vụ như là điểm liên lạc cho khách hàng và giao tiếp với họ qua điện thoại và email để trả lời các câu hỏi và yêu cầu.

 • Responsible for coordinating internally with the sales & marketing team, Fb Team and other Dep for MICE in hotel. / Chịu trách nhiệm điều phối nội bộ với các bộ phận liên quan khi diễn ra tiệc hoặc sự kiện tại khách sạn
 • Generating reports, preparing proposals, collections details, coordinating with clients & suppliers. / Tạo báo cáo, chuẩn bị các đề xuất, chi tiết bộ sưu tập, phối hợp với khách hàng & nhà cung cấp.
 • Prepare sales-related documents throughout the sales process (e.g., proposals, sales kit, contracts, banquet event orders .
 • Chuẩn bị tài liệu liên quan đến bán hàng trong suốt quá trình bán hàng (ví dụ : đề xuất, hợp đồng, đơn hàng sự kiện tiệc, báo giá .)

 • Gather materials and assemble information packages (e.g. brochures, promotional materials, sales demo kit, welcome kit, souvenir etc.
 • Thu thập các tài liệu và tạo thành các gói thông tin (ví dụ như tờ rơi, tài liệu quảng cáo, bộ dụng cụ bán hàng, bộ chào mừng, lưu niệm, v.v...).

 • Assist sales team & FB team by managing schedules, filing important documents and communicating relevant information. / Hỗ trợ đội ngũ bán hàng và ẩm thực bằng việc quản lý lịch trình, nộp hồ sơ quan trọng và giao tiếp thông tin liên quan.
 • Arrange and co-ordinate meetings, events and any appointments. / Sắp xếp và phối hợp các cuộc họp, sự kiện và cuộc hẹn trong bộ phận
 • Meets with clients in the absence of the Director of Sales or Sales Managers to effectively and professionally convey details of the sale to the client.
 • Đáp ứng yêu cầu khách hàng trong trường hợp không có Giám đốc bán hàng hoặc Quản lý bán hàng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp để truyền tải chi tiết về việc bán cho khách hàng.

 • Perform hotel site tours with potential clients. / Hướng dẫn khách hàng tiềm năng tham quan khách sạn.
 • Design, upload, extract and maintain customer databases. / Thiết kế, tải lên, trích xuất và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng của khách sạn và của bộ phận
 • File and retrieve documents and reference materials. / Lưu và truy xuất tài liệu tham khảo
 • Conduct research and collect data to prepare reports and documents. / Tiến hành nghiên cứu và thu thập dữ liệu để chuẩn bị báo cáo
 • Ensures all documents produced by the Sales Department and FB Dept (i.e. BEO’s, contracts, rooming lists, proposals) are completed accurately and on time.
 • Đảm bảo tất cả các tài liệu được soạn thảo bởi bộ phận bán hàng và ẩm thực (ví dụ như BEO, hợp đồng, danh sách trang bị, đề nghị ) được hoàn thành chính xác và đúng giờ.

 • Respond to complaints from customers and give after-sales support when requested. / Trả lời khiếu nại từ khách hàng và cung cấp hỗ trợ sau bán hàng khi có yêu cầu.
 • Ensure the adequacy of sales-related equipment or material are available at all times. / Đảm bảo tính đầy đủ của các công cụ, dụng cụ, tài liệu liên quan đến bán hàng luôn có sẵn / Other duties as assigned by Director or sales or the management.
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ định của Giám đốc hoặc bán hàng hoặc Quản lý.

 • Sức khỏe tốt; Có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt, trung thực, nhiệt tình.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương.
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký