Japanese Speaking- Field Supervisor- Paper
RGF
Vietnam Hanoi
5 ngày trước

Job Responsibilities>

Business trip to port following ship schedule

Thi Vai port

Have meeting with port company and wood chip distributor in advance about shipment amount target, how to embark wood chips

Attend to embark and Check actual shipment and provide guidance for worker

Report to Japanese Director about result and improvement point for next time

There are 10 times shipment / year in every port.

One business trip will be 3-4 days sometimes 1 week. It depends on shipping schedule.

When they don't have shipping, they will work as a QC for wood chip factory.

it also has business trip 2-5 times / month

Age : 24-30 years old

Education : Bachelor degree

Language : Japanese Conversation(Internal)

English Conversation(communicate with sailor)

Person who can use word and excel well

More than one year working Experience in Any Field

Having good communication skill

Logical thinking

Make opinion to other person

Working experience in Japanese Company

Working in Japan

Bachelor degree in Marine science and Technology

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký