Sales at Japanese Machinery Company
KOSAIDO HR VIETNAM CO.,LTD
Hồ Chí Minh, Việt Nam
5 ngày trước

Nội dung nghiệp vụ :

Visit customer and explain / promote company products.

Customers are not limited to Japanese company. Vietnamese and other nation's companies are also customers.

Try to find new potential customer.

Give quoation, get purchase order, invoice and collect money.

Age : Any

Experience : sales (enough skill in accordance with candidate's age)

Language : English (Business level)

Knowledge : Having knowledge of mechanics are better. At least, need to have interest.

Ngôn ngữ

English : Business, Vietnamese : Native

600 - 700 USD

Phúc lợi xã hội - y tế

Tìm việc làm Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)

Quốc gia Vietnamese

Ứng tuyển
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký