Store Manager
Openasia Group
Hà Nội, Việt Nam
8 ngày trước
source : CareerLink

Mô tả chi tiết công việc

 • Profit and Loss Management
 • Plans the development of sales in your boutique
 • Builds up the annual budget, keeps track of all foreseeable sales and expenses
 • Achieves net profitability in line within the agreed budget
 • Prepares weekly sales summary and monthly reports per requires
 • Sales Management
 • Have good customer database and good relationship with them
 • Ensures that all clients are properly served
 • Develops a selling strategy based on market trends, sales objectives and inventory control
 • Implements this strategy with a quality and customer-service oriented sales policy
 • Ensures that all the sales team fully understands the selling strategy and applies it
 • Prepares sales budget every year
 • Buying
 • Implements a proper buying strategy, based on the specificity of your boutique (demand, inventory and sales objectives)
 • Inventory
 • Manages inventories in a pro-active way in order to increase the sales and keep a financially healthy stock level
 • Be fully aware of the inventory of all product lines at all times, anticipating stock build-up and shortages, and maintaining reasonable levels as much as possible
 • Optimizes sales in the boutique by ensuring that needed stock is available, regularly reordering
 • Merchandising
 • Trains the sales team to develop proper merchandising skills
 • Maintains boutique display and environment with company set standard of daily operation
 • Customer Service
 • Ensures that each member of the sales team provides an excellent service to each individual entering the boutique, in line with Tam Son’ standards of customer service
 • Develops sales and goodwill through proper service to all clients
 • Always be present and back-up your team in case of conflicts
 • Team Management
 • Motivates your sales team to serve all clients in excellent standards
 • Employs and retains high quality staff, at the right compensation level
 • Keep track of each individual performance, defining tasks and setting goals
 • Ensures that the team receives proper training regularly in order to develop customer service, product knowledge and selling skills
 • Oversees and ensures all leaves taken are in line with company policies and procedures while all untaken annual leaves are properly managed
 • Creates a sense of team spirit, discipline and mutual respect, as well as dedication and loyalty to the company
 • Ensures that everyone on the team receives proper support in order to achieve their full potential
 • Sales Administration
 • Ensures that procedures and systems are clearly understood, run smoothly and comply with the ever-changing needs of the sales activities
 • Ensures that all sales activities are properly processed according to the company’s procedures
 • Processes proper sales reporting according to the company’s procedures
 • Communications
 • Assists the Marketing Team to implement any communication activities in relations with your boutique
 • Proposes to the Marketing Team all communication activities which could help achieve the sales objectives of your boutique
 • Be at all times a proper ambassador for Brands with all visitors of the boutique, and to ensure that each member of the sales team also acts as an ambassador of the brand
 • Property Management
 • Keeps up the boutique in excellent states at all times
 • Ensures proper maintenance and renovation works, in line with the agreed budget
 • Quản lý lãi và lỗ
 • Lập kế hoạch phát triển bán hàng trong cửa hàng
 • Xây dựng ngân sách hàng năm, theo dõi tất cả doanh thu và chi phí dự kiến
 • Đạt được lợi nhuận trong phạm vi ngân sách đã thỏa thuận
 • Chuẩn bị tóm tắt bán hàng hàng tuần và báo cáo hàng tháng theo yêu cầu
 • Quản lý bán hàng
 • Có cơ sở dữ liệu khách hàng tốt và mối quan hệ tốt với họ
 • Đảm bảo rằng tất cả khách hàng được phục vụ tốt nhất
 • Xây dựng chiến lược bán hàng dựa trên xu hướng thị trường, mục tiêu bán hàng và kiểm soát hàng tồn kho
 • Thực hiện chiến lược này với chính sách bán hàng theo định hướng chất lượng và dịch vụ khách hàng
 • Đảm bảo rằng tất cả các nhóm bán hàng hiểu đầy đủ về chiến lược bán hàng và áp dụng nó
 • Chuẩn bị ngân sách bán hàng mỗi năm
 • Thực hiện chiến lược mua phù hợp, dựa trên tính đặc thù của cửa hàng (nhu cầu, hàng tồn kho và mục tiêu bán hàng)
 • Hàng tồn kho :
 • Quản lý hàng tồn kho một cách chủ động để tăng doanh thu và duy trì mức độ tài chính lành mạnh về mặt tài chính
 • Nhận thức đầy đủ về hàng tồn kho của tất cả các dòng sản phẩm mọi lúc, dự đoán tình trạng tích lũy và số lượng thiếu hụt và duy trì mức hợp lý càng nhiều càng tốt
 • Tối ưu hóa doanh số bán hàng trong cửa hàng bằng cách đảm bảo rằng nguồn hàng luôn có sẵn, thường xuyên sắp xếp lại
 • Bán hàng
 • Đào tạo đội ngũ bán hàng để phát triển kỹ năng bán hàng phù hợp
 • Duy trì sự trưng bày và môi trường với tiêu chuẩn thiết lập hàng ngày của công ty
 • Dịch vụ khách hàng
 • Đảm bảo rằng mỗi thành viên của nhóm bán hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho từng cá nhân mua hàng, phù hợp với tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của Tam Sơn
 • Phát triển bán hàng và sự tín nhiệm đối với khách hàng thông qua dịch vụ phù hợp với tất cả khách hàng
 • Luôn luôn có mặt và giải quyết các trường hợp xung đột trong nhóm của mình.
 • Quản lý nhóm :
 • Thúc đẩy đội ngũ bán hàng phục vụ tất cả khách hàng theo các tiêu chuẩn xuất sắc
 • Sử dụng và duy trì đội ngũ nhân viên chất lượng cao.
 • Theo dõi từng hoạt động cá nhân, xác định nhiệm vụ và đặt mục tiêu
 • Đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên nhận được sự đào tạo phù hợp thường xuyên để phát triển dịch vụ khách hàng, kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng
 • Giám sát và đảm bảo tất cả các trường hợp nghỉ việc được thực hiện phù hợp với chính sách và thủ tục của công ty .
 • Tạo cảm giác tinh thần đồng đội, kỷ luật và tôn trọng lẫn nhau, cũng như sự cống hiến và trung thành với công ty
 • Đảm bảo rằng mọi người trong nhóm nhận được sự hỗ trợ phù hợp để bộc lộ được hết tiềm năng của họ
 • Quản trị bán hàng :
 • Đảm bảo rằng các quy trình và hệ thống được hiểu rõ ràng, chạy trơn tru và tuân thủ các nhu cầu luôn thay đổi của hoạt động bán hàng.
 • Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động bán hàng được xử lý đúng theo quy trình của công ty
 • Cách thức báo cáo bán hàng phù hợp theo quy trình của công ty
 • Truyền thông
 • Giúp đội ngũ tiếp thị thực hiện bất kỳ hoạt động giao tiếp nào trong các mối quan hệ với cửa hàng
 • Đề xuất với Nhóm tiếp thị tất cả các hoạt động truyền thông có thể giúp đạt được mục tiêu bán hàng
 • Luôn luôn là "người đại diện" thích hợp cho các Thương hiệu với tất cả khách hàng của cửa hàng và đảm bảo rằng mỗi thành viên của nhóm bán hàng cũng đóng vai trò là "người đại diện" của thương hiệu
 • Quản lý tài sản
 • Luôn giữ cho cửa hàng được sang trọng mọi lúc.
 • Đảm bảo các công việc bảo trì và cải tạo phù hợp
 • Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

 • Aware of the neighboring property market and to inform your supervisor of any opportunities
 • Good understanding about luxury fashion
 • Possess a minimum of four years of working experience in retail and / or hospitality, preferably within luxury goods as well as the network in the industry
 • Experience in a senior management role
 • Demonstrated leadership ability / team management (Strong leadership attitude)
 • Good communication (eloquent, orally as well as in writing) and interpersonal skills (communicate well with clients and colleagues)
 • Commercial mindset
 • Result and customer oriented
 • Strong competitive attitude
 • Be a team player with good integrity and exceptional work ethic
 • Be responsible, trustworthy and hardworking
 • Comfortable making decisions within area of expertise
 • Able to work under pressure and meet deadlines
 • Be flexible i.e. able to work shift hours, weekends and public holidays when require
 • Fluent in English
 • Nhận thức được thị trường lân cận và thông báo cho người giám sát về bất kỳ cơ hội nào
 • Hiểu biết tốt về thời trang cao cấp
 • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và / hoặc khách sạn, tốt nhất là trong các mặt hàng xa xỉ cũng như mạng lưới trong ngành.
 • Kinh nghiệm trong vai trò quản lý cấp cao
 • Chứng minh khả năng lãnh đạo / quản lý đội ngũ
 • Giao tiếp tốt (hùng biện, bằng miệng cũng như bằng văn bản) và kỹ năng giao tiếp (giao tiếp tốt với khách hàng và đồng nghiệp)
 • Tư duy thương mại
 • Định hướng khách hàng và kết quả
 • Có tinh thần cạnh tranh
 • Có tính chính trực và đạo đức nghề nghiệp
 • Có trách nhiệm, đáng tin cậy và chăm chỉ
 • Đưa ra những quyết định chắc chắn trong lĩnh vực chuyên môn
 • Có thể làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn
 • Linh hoạt ví dụ như là có thể thay đổi giờ làm việc, cuối tuần và ngày lễ khi có yêu cầu
 • Tiếng Anh tốt
 • Mô tả

 • Ngành nghề việc làm : Tư vấn Bán hàng
 • Cấp bậc : Quản lý / Trưởng phòng
 • Nơi làm việc : Hà Nội , Quận Hai Bà Trưng
 • Trình độ học vấn : Cao đẳng
 • Mức kinh nghiệm : 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc : Toàn thời gian cố định
 • Giới tính : Nam / Nữ
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký