Giám đốc Tỉnh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Long An, Việt Nam
43 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện vai trò đầu mối chính, đại diện cho Techcombank trong công tác duy trì quan hệ làm việc với Cơ quan chính quyền địa phương : bao gồm các cơ quan (sở / ban / ngành), Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh / thành phố;
 • các Hiệp hội doanh nghiệp tại địa phương nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của Techcombank tại địa phương cũng như để nắm bắt các cơ hội và phát triển kinh doanh trên địa bàn tỉnh / thành phố

  2. Chịu trách nhiệm quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh, giám sát, hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh kinh doanh hiệu quả và theo đúng định hướng của Techcombank theo phân công và ủy quyền của Giám đốc vùng trong từng thời kỳ :

 • Tổ chức thực hiện công tác phân tích thị trường vi mô và hỗ trợ Giám đốc Vùng trong việc xác lập định hướng, kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị trong địa bàn theo chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
 • Tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn, thúc đẩy công tác kinh doanh và bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và độ hài lòng của khách hàng
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các công tác phục vụ việc phát triển mạng lưới trên địa bàn tỉnh. Tìm kiếm và đề xuất mở mới địa điểm kinh doanh;
 • đề xuất di dời thay đổi địa điểm kinh doanh v.v;.

 • Xây dựng kế hoạch hàng năm cho các đơn vị trong địa bàn Tỉnh (trực tiếp bảo vệ kế hoạch của Tỉnh trước GĐ Vùng, Khối hàng năm)
 • Quản lý các chỉ tiêu về nâng suất lao động của đội ngũ RMs / RBOs / Tellers của các đơn vị trong Tỉnh; Có biện pháp đào tạo, quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động cho đội ngũ bán trong Tỉnh.
 • Đảm bảo các đơn vị trên địa bàn quản trị rủi ro tốt, tuân thủ các quy định, quy trình của Techcombank cũng như các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thường ngày :
 • Tổ chức các công tác nâng cao nhận thức / ý thức và kỷ luật trong quản trị rủi ro và tuân thủ thông qua truyền thông, đào tạo, quản lý, giám sát đảm bảo các đơn vị áp dụng đúng, đầy đủ các quy định, quy trình, các phương pháp quản trị rủi ro của ngân hàng vào hoạt động kinh doanh trong địa bàn
 • Thực hiện việc tự rà soát hoặc phối hợp rà soát với Nhóm KSTD&TT / Khối Com&Legal để phát hiện, khắc phục và phòng ngừa các lỗi và rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành.
 • Đảm bảo việc tuân thủ các qui định của Pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm về công tác chất lượng dịch vụ của các đơn vị trên địa bàn :
 • Đảm bảo các đơn vị đáp ứng tốt các yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ của khách hàng và ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Đảm bảo liên tục cải thiện độ hài lòng của khách hàng thông qua các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ, tốc độ và chất lượng xử lý giao dịch (tỷ lệ lỗi, TAT, FTR), chất lượng trong các công tác tư vấn, bán hàng, phục vụ chăm sóc khách hàng sau khi bán trên các kênh (chi nhánh, ATM, cộng tác viên v.v).
 • Quản lý và Phát triển con người
 • Đảm bảo đủ nguồn lực hoạt động cho các đơn vị, điều động nguồn lực giữa các đơn vị trong địa bàn tỉnh một cách phù hợp theo ủy quyền của Giám đốc vùng để đảm bảo hoạt động kinh doanh
 • Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công tác tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, gắn kết để xây dựng đội ngũ nhân sự tốt tại các đơn vị ở địa bàn, giảm thiểu tỷ lệ cán bộ xếp loại A1, A2, A3 nghỉ việc , liên tục nâng cao năng lực của đội ngũ CBNV.
 • Thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận cho địa bàn hoặc cung cấp cho các địa bàn khác trong vùng / hệ thống
 • 6. Xây dựng văn hóa tổ chức :

 • Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị / địa bàn theo đúng 3 nguyên tắc : công bằng, minh bạch và tôn trọng
 • Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức.
 • Đảm bảo các đơn vị tại địa bàn triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.
 • 7. Thực hiện các công việc khác được ủy quyền của Giám đốc Khối, Giám đốc Vùng theo từng thời kỳ

 • Ngoại ngữ
 • Kiến thức về dịch vụ và các sản phẩm của Techcombank
 • Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng
 • Kiến thức về quy trình nghiệp vụ ngân hàng
 • Kiến thức về môi trường địa phương (quy định, văn hóa, tập quán kinh doanh)
 • B Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng về nghiệp vụ tín dụng
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng hiểu quả các phương tiện truyền thông; có khả năng thuyết trình tốt đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả
 • Kỹ năng nhận biết, xây dựng giải pháp rủi ro, kiểm soát rủi ro
 • Khả năng thết lập các mối quan hệ ở phạm vi rộng nội bộ và bên ngoài ngân hàng
 • Am hiểu về qui trình vận hành nói chung và nghiệp vụ vận hành giao dịch khách hàng nói riêng
 • Hiểu biết về cơ chế làm việc của Techcombank và pháp luật ngân hàng nhà nước
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký