Sales Manager - Commercial Soutions Division
3m
Hanoi
17 ngày trước

Job Description :

 • Experience - an ideal candidate should have previous experience in selling solutions to key brand owners, managing key accounts, understand the selling process and managing a set of sales reps.
 • look at candidates from HP, Diversy, Epson etc)

 • Knowledge - industry knowledge graphics and facility management will be an advantage.
 • Operational - previous experience in managing the P&L and driving effective growth for the business through portfolio management, price, mix and gain volume.
 • Communication good communication skills both in English and local language
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký