Sales Specialist
3m
Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh, VNM
9 ngày trước

Position Description

 • Achieve business goals
 • Promote 3M Medical products to customer at assigned hospital call point, follow up activities KPI
 • Achieve sales objectives at assigned accounts
 • Be accountable for sales forecast accuracy and sales plan execution
 • Market intelligence (competitors, market share
 • Implement marketing, sales strategy
 • Product detailing call daily
 • Act as a product specialist or sales service representative
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký