Giám đốc Kiểm thử
Techcombank
Hà Nội
3 ngày trước

1. Quản trị và điều hành công việc

 • Chịu trách nhiệm về chất lượng kiểm thử. Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của đơn vị đáp ứng được yêu cầu phát triển ứng dụng trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hang
 • Định hướng nghiên cứu khai thác tối đa các công cụ kiểm thử và các công cụ quản lý phát triển để đưa ra giải pháp áp dụng cho các hệ thống của ngân hàng hiện có.
 • Tham gia tư vấn, cải tiến về các yêu cầu sản phẩm, giải pháp kỹ thuật công nghệ cho lãnh đạo đơn vị nhằm khai thác hiệu quả tối đa các hệ thống công nghệ sẵn có của Ngân hàng.
 • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị
 • 2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ

 • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
 • Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • 3. Quản lý nguồn nhân lực

 • Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
 • Tổ chức đào tạo thường xuyên, nâng cao, kiến thức về nghiệp vụ kiểm thử, quản lý yêu cầu phát triển và các mảng nghiệp vụ ngân hàng và các hệ thống công nghệ mới
 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
 • 4. Các trách nhiệm khác

  o Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối.

 • Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, tài chính hoặc ngân hàng. Ưu tiên có chứng chỉ ISTQB
 • Am hiểu qui trình đảm bảo chất lượng CMMI, nghiệp vụ các hệ thống công nghệ ngân hàng, tối thiểu 1 ngôn ngữ lập trình / cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Có 5-7 năm kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng. Thành thạo SpiraTest, QTP, JMeter
 • Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng các công cụ, qui trình kiểm thử theo đặc thù nghiệp vụ, hệ thống ngân hàng
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý team tối thiểu 5-10 thành viên
 • Tiếng Anh TOEIC 700 trở lên
 • Có khả năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên
 • Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký