Senior Compliance Checking Specialist
FE CREDIT
Hồ Chí Minh (Quận 4)
5 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Lập kế hoạch, chương trình và xác định nội dung kiểm tra tuân thủ để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ và hoạt động quản lý tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ
 • Set up plan, program, and examination scope to ensure operational and managerial activities complied with laws and internal regulations

 • Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra tuân thủ đã đề ra và báo cáo về mức độ đánh giá tuân thủ, các rủi ro gây ra do việc không tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý
 • Organize the execution of established compliance checking programs, plans and report on compliance level assessment, risks caused by not complying with laws and internal regulations on operational, managerial activities

 • Trực tiếp kiểm tra, đánh giá các sự kiện tuân thủ, xác định vi phạm tuân thủ, đề xuất biện pháp xử lý và khắc phục, hạn chế tác động của vi phạm tuân thủ
 • Direct examine, assess compliance events, define violations of compliance, and propose handling measurements to overcome, limit influence of compliance violations

 • Thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động tại các đơn vị khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm tuân thủ bất thường
 • Unscheduled examine operational activities of units in case of finding abnormal sign of compliance violations

 • Hỗ trợ Trưởng Nhóm đào tạo đội ngũ nhân viên mới của Nhóm Kiểm Tra Tuân Thủ
 • Support Compliance Checking Team Leader in training junior employees

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Nhóm Kiểm Tra Tuân Thủ
 • Undertake other tasks as assigned by Compliance Checking Team Leader

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Luật hoặc Tài chính Ngân hàng
 • Bachelor's Degree or higher in in Laws or Finance Banking

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát tuân thủ, ưu tiên làm việc cho ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác
 • At least 03 years’ experience in compliance control position, preferably working for banks or other finance institutions

 • Hiểu rõ các hoạt động ngân hàng
 • In-depth knowledge of banking processes

 • Kỹ năng giao tiếp (nói và viết) tốt
 • Excellent verbal and written communication skill

 • Kỹ năng phân tích và phản biện
 • Analytical & skeptical skills

 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Time management skill

 • Thành thạo MS Office
 • Proficient in Microsoft Office

 • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt
 • Fluent in both Vietnamese and English

 • Mẫn cán và tận tâm
 • Diligent and commitment
 • Chú ý đến chi tiết
 • Pay attention to details
 • Job tags : Senior Compliance Checking Specialist

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký