Interpreter - Cambodian/ Phiên Dịch Viên Tiếng Campuchia
FV HOSPITAL
Hồ Chí Minh, Việt Nam
1 ngày trước
source : CareerLink
 • Assist Cambodian patients and their relatives during their visit at FV FV Clinic / hỗ trợ bệnh nhân Cam-pu-chia và thân nhân tại bệnh viện FV và phòng khám FV :
 • Accurately interprets medical advice / explain and information given by the FVH medical service providers and other staff into equivalent terminology / language in Khmer to Cambodian patients / their relatives / Phiên dịch chính xác đúng thuật ngữ y khoa trong tiếng Khmer các lời dặn dò / giải thích và các thông tin liên quan đối với bệnh nhân / thân nhân Cam-pu-chia từ các nhân viên y tế tại bệnh viện FV
 • Provide and explain comprehensively related information / brochures from FVH document and patient education material when requested to Cambodian patients / their relatives / Cung cấp và giải thích đầy đủ các thông tin từ các tài liệu / tờ thông tin liên quan và các tài liệu giáo dục dành cho bệnh nhân khi được yêu cầu cho bệnh nhân / thân nhân Cam-pu-chia
 • Following asigment from Cambodia Patient Coordinator to visit IPD Cambodian patients everyday, playing the role of coordinator between patients / their relatives and FVH staff to facilitate their hospitalization at FV / Thăm viếng bệnh nhân Cam-pu-chia nằm viện mỗi ngày theo sự phân công của Điều Phối Viên bệnh nhân Cam-pu-chia nằm viện và đóng vai trò điều phối viên giữa bệnh nhân / thân nhân và nhân viên FV để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân trong khi nằm viện tại FV
 • Establishes and maintains quality of services provided. Create positive interaction between Cambodian patients / their relatives and FV staff / Xây dựng và duy trì chất lượng dịch vụ.
 • Tạo sự tương tác tốt giữa bệnh nhân / thân nhân Cam-pu-chia và nhân viên FV

 • Receive complaints / compliments from Cambodian patients / their relatives, handling complaints if possible or refer to Cambodian Patients Coordinator for further action if needed / / Tiếp nhận than phiền, lời khen của bệnh nhân / thân nhân Campuchia, giải quyết than phiền trong khả năng cho phép hoặc chuyển qua Điều Phối Viên Bệnh Nhân Cam-pu-chia để được giải quyết ở cấp cao hơn
 • Maintains strictly patient confidentiality in accordance with related FVH policies and procedures / Đảm bảo giữ đúng nguyên tắc bảo mật thông tin bệnh nhân theo chính sách và quy trình liên quan tại FV
 • Admin On-call task / Việc hành chính và trực qua điện thoại
 • Provides occasional services of translation outside of normal working hours on as-needed basis / Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ phiên dịch ngoài giờ làm việc khi cần thiết
 • Assists in translating medical text from Vietnamese brochures / patient education material and other FV documentation into Khmer as requested / Hỗ trợ việc phiên dịch các tài liệu hướng dẫn / tài liệu giáo dục bệnh nhân và các tài liệu khác của FV từ tiếng Việt ra tiếng Khmer khi được yêu cầu
 • Responsible for handling on-call duty phone 24 / 7 to support communication between FV staff and patients / their relatives, base on weekly roster / Trực điện thoại 24 / 7 theo lịch phân công tuần để hỗ trợ việc giao tiếp giữa nhân viên FV và bệnh nhân / thân nhân Cam-pu-chia
 • Cooperate with Customer Services for Cambodian patient surveys as requested / Hỗ trợ phòng Dịch Vụ Khách Hàng lấy ý kiến khảo sát đối với bệnh nhân Cam-pu-chia khi được yêu cầu
 • Others tasks Report / Nhiệm vụ khác Báo cáo
 • Daily update follow up information of Cambodia patients he / she served that day to Cambodia Patients Coordinator / Hàng ngày cập nhật tình hình việc hỗ trợ các bệnh nhân Cam-pu-chia cho nhân viên Điều Phối Bệnh Nhân Cam-pu-chia
 • Weekly Activity report to Cambodia Patients Coordinator and Medical Affairs manager / Làm báo cáo hoạt động hàng tuần gửi nhân viên Điều Phối Bệnh Nhân Cam-pu-chia và trưởng phòng Hành Chính Y Khoa
 • Performs other tasks as assigned from Cambodian Patient Coordinator and Medical Affairs manager / Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi nhân viên Điều Phối Bệnh Nhân Cam-pu-chia và trưởng phòng Hành Chính Y Khoa
 • Cooperate with Marketing department when requested for Khmer language brochures, advertisements, patient education material etc.
 • Hợp tác với bộ phận Tiếp Thị khi được yêu cầu để hỗ trợ việc làm tài liệu tiếp thị, quảng cáo, tài liệu giáo dục bệnh nhân trong tiếng Khmer
 • Qualification / Trình độ chuyên môn : College / University Degree / trình độ Cao đẳng hoặc Đại học trở lên
 • Experience / Kinh nghiệm : experience in similar job is an advantage / có kinh nghiệm trong công việc tương tự là một lợi thế
 • Skills and knowledge / Kiến thức và kỹ năng :
 • Khmer native or fluency in Khmer / Người gốc Khmer hoặc thông thạo tiếng Khmer
 • Ability to precisely translate medical information from Vietnamese / English to Khmer / Khả năng dịch thuật chính xác thông tin y tế từ tiếng Việt Nam, tiếng Anh sang tiếng Khmer
 • Vietnamese or good command in Vietnamese is a must / Người Việt Nam hoặc thông thạo tiếng Việt
 • Ability to interact and effective communicate with people over the telephone, often in stressful situations / Khả năng giao tiếp hiệu quả qua điện thoại, thường trong các tình huống căng thẳng
 • Strong interpersonal and communication skills, flexibility, and customer service orientation / Kỹ năng giao tiếp tốt và tự tin, tính cách mềm dẻo, định hướng dịch vụ khách hàng tốt
 • Ability to work under pressure and in a multicutural environment with diverse group of people / Khả năng làm việc tốt dưới áp lực và trong môi trường làm việc đa văn hóa với những nhóm người khác nhau
 • Khmer written translation skills is an advatage / Khả năng biên dịch tiếng Khmer là một lợi thế
 • Ability to work outside of normal working hours as needed / Có thể làm việc ngoài giờ làm việc là yêu cầu cần thiết
 • Foreign language(s) / Ngoại ngữ :
 • Speaking English or French is an advantage / Nói được tiếng Anh hay Pháp là lợi thế
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký