Team Leader/Senior Developers
Nexle Corporation
Hồ Chí Minh, Việt Nam
3 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Review business requirements working with team members
 • Perform a technical analysis of requirements
 • Produce a solid, detailed technical design
 • Write clean, modular, robust code to implement the desired requirements with little or no supervision
 • Work with the other partners to triage and fix bugs with rapid turnaround
 • Contribute ideas for making the application better and easier to use
 • Develop and maintain application using C#, .NET
 • Lead a team of upto 5 members to work with client
 • Active participation in customer / partner design meetings and general engagements
 • Ensure on time, on budget, and the quality of the product.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký