Data Scientist
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội
5 ngày trước
 • Communicate with our business and technical teams to understand the analytics requirements.
 • Understand and translate business needs into data models supporting long-term solutions.
 • Coordinate with different functional teams (e.g Application development team) to implement models and monitor outcomes
 • Develop clever algorithms and pragmatic solutions to our automation and improve the solutions over time
 • Have a passion for discovering solutions hidden in large data sets and working with stakeholders to improve business outcomes.
 • Minimum 5 years leading development and implementation of credit risk models
 • Bachelors or Masters in a quantitative field (such as Engineering, Statistics, Math, Economics, Ecomometrics or Computer Science with Modeling / Data Science)
 • Experience using statistical computer languages (SAS, R, Python, SLQ, etc.) to manipulate data and draw insights from large data sets.
 • Varied knowledge of machine learning techniques (regression, clustering, decision tree learning, artificial neural networks, etc.)
 • Strong problem solving skills with an emphasis on product & service development.
 • Basic knowledge relating to data architectures
 • Excellent communication skills for coordinating across teams
 • Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký