08 developers (NodeJS, ReactJS)
SSI Securities Corporation
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
5 ngày trước
 • Collect requirement detail from user department and preparing the requirement specification for the signoff. This is required for those requests without the involvement of business analyst.
 • Develop the application according to the requirement specification. Application includes but not limited to stand alone application, application interface, external gateway.
 • Ensure the application achieved users acceptable quality standard. He / She shall test the application properly before asking users for his / her acceptance test.
 • Prepare the document for the application to develop. This shall include but not limit to requirement specification, test procedure, installation guideline, data migration / preparation guideline operation guideline, and system requirement
 • Ensure the application achieved users acceptable quality standard. He / She shall test the application properly before asking users for his / her acceptance test.
 • Prepare training material for endusers on how to use the application as well as Application Support Team on how to operate the application.
 • Assist the Operation Support Team on rolling out the application to production environment.
 • Assist the Operation Support Team and / or Application Support Team on data migration / preparation for the application.
 • Assist the Application Support Team on problem diagnostic.
 • Fix problem with documentation for the root cause of the problem.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký