Giám đốc quản lý chất lượng hệ thống
M-Talent
Ha Noi, Việt Nam
8 ngày trước
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Job Description

  A. Quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng

  1. Thiết lập & duy trì Hệ thống quản lý chất lượng chung cho toàn ngân hàng, làm cơ sở cho mọi hoạt động chất lượng nội bộ.

  2. Nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các phương pháp, công cụ quản lý & cải tiến năng suất-chất lượng tiên tiến trên thế giới, để tổ chức đào tạo lại cho CBNV, hỗ trợ đơn vị vận dụng hiệu quả trong công tác hàng ngày.

  3. Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả của việc triển khai các chương trình / dự án bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau :

 • Cam kết chất lượng (SLA-Service Level Agreement) giữa các đơn vị nội bộ
 • Khảo sát sự hài lòng của nhân viên
 • Các dự án cải tiến về nâng cao năng suất- chất lượng của hệ thống vận hành nội bộ tại Maritime Bank
 • Công tác ghi nhận các ý kiến, phàn nàn về các bất cập của Quy định, Quy trình liên quan đến Hoạt động Quản lý & Cải tiến chất lượng.
 • Kết quả đo lường năng suất, các chỉ tiêu chất lượng tại các đơn vị được Phòng QLCLHT thực thiện theo yêu cầu của Lãnh đạo có thẩm quyền.
 • 4. Tổ chức truyền thông, đào tạo cho CBNV về nội dung liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng, các lý thuyết chung về hoạt động chất lượng tại Maritime Bank

  5. Chịu trách nhiệm duy trì và làn tỏa văn hóa Liên tục cải tiến chất lượng & năng suất tại Maritime Bank

  6. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo có thẩm quyền.

  B. Quản lý, điều hành công việc chung

  1. Quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng các nguồn lực được giao : con người, văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ lao động, tài sản khác đúng chế độ, hiệu quả.

  2. Xây dựng và đề xuất kế hoạch, ngân sách, nguồn lực để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ đươc giao.

  3. Quản lý, đìều hành, phân công công việc và phân bổ các nguồn lực phù hợp đối với CBNV trong phòng một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả.

  4. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc của CBNV thuộc thẩm quyền và đề xuất các chế độ đối với CBNV như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật

  5. Thực hiện chế độ báo cáo (thường kỳ, đột xuất) theo quy định.

  6. Tổ chức lưu trữ, quản trị (bảo quản, bảo mật, sử dụng, cung cấp) thông tin liên quan theo quy định.

  C. Duy trì và Phát triển năng lực đội ngũ CBNV thuộc thẩm quyền

  1. Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại đơn vị

  2. Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo

  3. Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp cho CBNV, hỗ trợ, hướng dẫn CBNV cấp dưới hoàn thành tốt công việc

 • 4. Tham gia cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan;
 • 5. Tham gia xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

  1. Trình độ :

 • Đại học chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Quản trị Kinh doanh của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
 • TOEIC : 450-650 hoặc tương đương
 • Có tối thiểu 01 Chứng chỉ về quản lý và cải tiến chất lượng (Đánh giá viên trưởng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Lean Six Sigma Black / Green Belt, ...) hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng : trình độ C hoặc tương đương
 • 2. Kinh nghiệm :

 • Ít nhất 08 năm kinh nghiệm về triển khai hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng cho tổ chức với quy mô từ 1000 nhân viên trở lên
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm vận hành Chức năng Quản lý Chất lượng (nhóm từ 10 người trở lên)
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
 • 3. Kiến thức :

 • Am hiểu các văn bản, quy định liên quan tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
 • Am hiểu các mô hình, phương pháp, công cụ, các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế đối với h / đ Quản lý và Cải tiến Chất lượng
 • Nắm vững các khái niệm / tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng (TAT, SUT, SLA, FTR, ...)
 • Có kiến thức về thiết lập, xây dựng, phân tích chiến lược trong hoạt động tổ chức ngân hàng
 • 4. Năng lực :

 • Tư duy logic, chiến lược và rành mạch;
 • Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt; giải quyết vấn đề nhanh;
 • Khả năng làm việc theo nhóm / tổ chức tốt, xây dựng được các mối quan hệ một cách nhanh chóng và bền vững hiệu quả;
 • Khả năng thuyết trình tốt;
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến;
 • Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức phân công công việc; quản lý quá trình thực hiện và phát triển con người;
 • Khả năng kiểm soát chi phí;
 • Sẵn sàng đón nhận các thay đổi và làm việc hiệu quả trong môi trường thay đổi.5. Các yêu cầu khác :
 • Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt và gắn bó lâu dài với tổ chức;
 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký