Retail Manager
Công ty TNHH L Concepts Việt NamTp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh Vietnam
2 ngày trước

L Concepts is an emerging food and beverage player that focuses on the development of unique gastronomic experiences in Southeast Asia.

L Concepts currently owns a collection of leading restaurant brands, franchises and lifestyle concepts across the premium casual and fast casual dining segments, such as : 'Namo Artisanal Pizzeria, L'Usine, Sizzlin' Steak, etc.

L Concepts is a wholly-owned subsidiary of The Longfort Group.

Mission : To share and celebrate the delights of life by nourishing and empowering people

Core values : Humility, Respect, integrity, Responsibility, Focus, Goodness

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký