Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính
Cổ Phần Gió Mậu Dịch Rồng Xanh
Hồ Chí Minh, Vietnam
11 giờ trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Kiểm soát các khoản thu chi tiền mặt, thu chi tài khoản, sổ quỹ và sổ phụ ngân hàng.
 • Kiểm soát báo cáo chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu, các khoản tạm ứng, đặt cọc , kiểm tra công nợ khách hàng.
 • Kiểm tra và đối chiếu tất cả tài khoản của sổ sách công ty.
 • Kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cân đối số phát sinh, tài khoản sổ cái, cân đối kế toán . của sổ sách công ty.
 • Làm việc và tương tác với công ty kiểm toán để cung cấp các tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác kiểm toán và ra sổ kiểm toán (GMD).
 • Phụ trách làm báo cáo quản trị theo chu kỳ một lần vào cuối mỗi quý dựa trên báo cáo kế hoạch đầu kỳ cũng như các yêu cầu phân tích quản trị từ Ban Giám đốc cho các chỉ số như : ROE, ROA, P / E, hệ số nợ, hệ số cơ cấu nguồn vốn, v v .
 • Phụ trách lập kế hoạch ngân sách tài chính hằng năm từ tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính kế tiếp trình đến Ban Giám đốc và Chủ tịch HĐQT, các khoản : Kế hoạch chi phí giá vốn, kế hoạch chi phí bán hàng, kế hoạch doanh thu;
 • Kế hoạch doanh số cho khối kinh doanh; Kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp cho khối Quản lý văn phòng; Kế hoạch cho các khoản chi phí khác liên quan đến tài chính.

 • Phụ trách lập kế hoạch quản lý nguồn tài chính của Công ty trong ngắn hạn hàng tháng / hàng quý, các khoản : kế hoạch thu chi tiền mặt;
 • kế hoạch thu chi tiền gởi ngân hàng; giúp quản lý dòng tiền Công ty một cách hiệu quả, hỗ trợ tốt nhất cho việc hoạt động kinh doanh của Công ty.

 • Phụ trách lập kế hoạch quản lý các khoản vay; các khoản công nợ; các khoản khấu hao tài sản cố định trong ngắn hạn và dài hạn, hỗ trợ tốt nhất cho việc quản lý ngân sách tài chính và tài sản của Công ty.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, quy chế của phòng và Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo từ cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc Công ty.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • CÓ LÀM TEST NGHIỆP VỤ
 • Tốt nghiệp cao đẳng / đại học trở lên
 • Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên từng làm trong lịch vực thương mại, hàng tiêu dùng, thực phẩm, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.
 • Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký