Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Vĩnh Phúc, Việt Nam
14 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • I / Mục tiêu :

  Cung cấp sản phẩm và dịch vụ về thanh toán, tài khoản và thương mại quốc tế cho khách hàng doanh nghiệp.

  II / Trách nhiệm chính :

 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Cung cấp sản phẩm hoặc yều cầu thanh toán liên quan đến sản phẩm thương mại và tiền mặt doanh nghiệp (ví dụ : đơn xin mở Thư tín dụng, bảo lãnh xuất khẩu, các dịch vụ quản lý tiền mặt v.v)
 • Kiểm tra hồ sơ của khách hàng (ví dụ : điền thông tin đầy đủ vào các Đơn mẫu, sự tuân thủ các điều khoản điều kiện v.v)
 • Chuẩn bị đủ ngoại tệ khi yêu cầu, theo dõi, báo cáo hiệu quả kinh doanh giữa chi nhánh với HO và khách hàng.
 • Chuyển lệnh sản phẩm hoặc lệnh thanh toán đến Trung tâm thanh toán TCB, in Biên nhận từ Trung tâm thanh toán và gửi trả cho khách hàng.
 • Phối hợp với RM bán các sản phẩm TTQT và tư vấn RM dịch vụ TTQT để cung cấp cho khách hàng
 • Lưu toàn bộ hồ sơ liên quan tại Chi nhánh và làm báo cáo đến Giám đốc khách hàng doanh nghiệp
 • Đảm bảo tuân thủ theo quy định và hướng dẫn của TCB.
 • thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc GĐ khách hàng doanh nghiệp
 • Yêu Cầu Công Việc

  III / Báo cáo công việc :

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp : Báo cáo Trưởng nhóm; QLTT&TTTM / Giám đốc khách hàng SME hoặc GĐ CN
 • Cấp báo cáo trực tiếp : Không có
 • Quan hệ nội bộ : PFS, DVKH, SME
 • Quan hệ bên ngoài : Khối Treasury, TT TT&TTTM (Khối O&T), TT quản trị rủi ro (Khối SME), CCA và IT (Khối O&T), Công ty qủan lý tài sản AMC, Khối TB
 • IV / Kinh nghiệm và năng lực / Experiences and competencies (6)

 • Bằng cấp và chuyên ngành : Đại học
 • Chuyên ngành : Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan .
 • Kinh nghiệm : Ưu tiên người có kiến thức trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
 • Ngoại ngữ : tiếng Anh (TOEIC từ cấp 2 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương
 • Yêu cầu khác : Khả năng tin học : có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng,
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký