CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO VẬN HÀNH - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
Hà Nội
5 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Xây dựng quy định, quy trình và hướng dẫn cho các công cụ : Tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát (RCSA / CSA); Thu thập dữ liệu tổn thất (LDC);
 • Đo lường các chỉ số rủi ro chính (KRI) và định kỳ nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản này cho phù hợp với tình hình hoạt động của TPBank từng thời kỳ.

 • Chủ trì thực hiện Tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát định kỳ, xây dựng Bản đồ rủi ro và báo cáo cấp có thẩm quyền những mảng nghiệp vụ, những đơn vị có mức độ rủi ro cao để có hành động kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.
 • Định kỳ rà soát, quản lý danh mục các hoạt động thuê ngoài của TPBank và báo cáo cấp có thẩm quyền (khi được yêu cầu).
 • Tham gia triển khai các dự án trực thuộc Khối RM và / hoặc theo chỉ đạo của Giám đốc Khối RM và / hoặc Trưởng phòng Quản trị Rủi ro Vận hành.
 • Chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng quản lý rủi ro vận hành, lập Biên bản họp và theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thống nhất / biểu quyết trong cuộc họp.
 • Đào tạo, truyền thông về quản trị rủi ro vận hành trên toàn hệ thống, kịp thời cảnh báo đến các đơn vị liên quan các sự kiện rủi ro vận hành bên trong và bên ngoài TPBank.
 • Hỗ trợ vận hành Hệ thống Quản lý rủi ro vận hành (ORMS), kịp thời ghi nhận các lỗi phát sinh để làm việc với nhà cung cấp / Khối IT và theo dõi khắc phục.
 • Xây dựng khuôn khổ quản lý rủi ro gian lận, các chính sách quy định quy trình quản trị rủi ro gian lận.
 • Xây dựng, duy trì, quản lý, vận hành hệ thống tra cứu Danh sách đen, Danh sách nghi ngờ gian lận.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Am hiểu về quy trình, sản phẩm ngân hàng
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm quản trị rủi ro hoạt động liên quan tới mảng chính sách, báo cáo rủi ro hoạt động hoặc vận hành các công cụ rủi ro hoạt động
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng / Công nghệ thông tin... hoặc chuyên ngành liên quan.
 • Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
 • Chịu khó nghiên cứu, tìm tòi các thông tin, báo cáo, cập nhật xu thế và tình hình quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel 2 & 3.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký