Career Opportunities with WVV in Hoa Binh and Dien Bien Provinces
World Vision International - Vietnam
Hoa Binh, Dien Bien, Vietnam
8 ngày trước
source : VUFO-NGO Resource Centre

Job Description :

World Vision Vietnam is looking for Vietnamese competent candidates to fill the following vacancies :

01. WVV Sponsorship Facilitator - Mai Chau Area Program, Hoa Binh Province

Work base : Mai Chau, Hoa Binh Province

Deadline for application : 08 November 2018.

For detailed Job advertisement, Job description please find at link :

https : / / careers.wvi.org / jobs / vietnam / sponsorship / wvv-sponsorship-facilit...

01. WVV Development Facilitator - Dien Bien Dong, Dien Bien

Work base : Dien Bien Dong, Dien Bien Province

Deadline for application : 08 November 2018

For detailed Job advertisement, Job description please find at link :

https : / / careers.wvi.org / jobs / vietnam / field-operations / adp-development-fa...

01. WVV Development Facilitator - Muong Cha, Dien Bien

Work base : Muong Cha, Dien Bien Province

Deadline for application : 08 November 2018

For detailed Job advertisement, Job description please find at link :

https : / / careers.wvi.org / jobs / vietnam / field-operations / wvv-development-fa...

04. Trainee for traineeship program in Dien Bien

Work base : Dien Bien

Deadline for application : 08 November 2018

For detailed Job advertisement, Job description please find at link : https : / / www.vietnamworks.com / world-vision-vietnam-

is-looking-for-new-graduates-to-participate-in-our-traineeship-program-dien-bien-province-1-1-1-988023-jv

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký