Ho Chi Minh City - Sales executive
CLASQUIN
Vietnam
40 ngày trước

PASSION, ENTREPRENEURSHIP, RELIABILITY, PROACTIVITY, ACCURACY

Are you passionate and looking for a company that values sales success? Are you in line with our Motto : Clients, Profit & Fun?

If these words sound familiar, join Clasquin!

We are looking for experienced and successful sales talents to support the growth of tomorrow.

Chinh phục, đáng tin cậy, gần gũi và thiết kế theo ý muốn.

Bạn đang tìm kiếm một công ty biết đánh giá thành công về doanh số bán hàng, khuyến khích sự thư giản trong bối cảnh đòi hỏi cao của ngành giao nhận vận tải?

Bạn có phù hợp với phương châm của chúng tôi : Khách hàng, Lợi nhuận & Vui vẻ.

Nếu những từ này nghe quen thuộc, hãy đến cùng chúng tôi!

Clasquin đang tìm kiếm nhân tài kinh doanh để hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngày mai.

Location : Ho Chi Minh City

Department : Sales

Ứng tuyển
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký