Thành viên Chuyên trách Hội đồng Tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt Cao cấp
ABBank
Hồ Chí Minh, Việt Nam
8 ngày trước
source : Talent Network

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Ra quyết định cấp tín dụng / từ chối cấp tín dụng đối với các hồ sơ trong hạn mức được phân quyền phê duyệt;
 • Tham gia phê duyệt các giao dịch cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác thuộc thẩm quyền từ cấp Hội đồng Tín dụng trở lên.
 • Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng Tín dụng / Tổng Giám đốc phân công.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 12 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ ngân hàng và tối thiểu 05 năm trong công tác phê duyệt cấp tín dụng.
 • Nắm vững nghiệp vụ về Tài chính, Ngân hàng;
 • Có chuyên môn về thẩm định tín dụng;
 • Có khả năng ra quyết định phê duyệt cấp tín dụng.
 • HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN :

  Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email : tintq

  abbank.vn

  với tiêu đề & tên file đính kèm :

  Địa điểm Chức danh ứng tuyển Họ & tên

  Vd : HCM TV chuyen trach HDTD Nguyen Van A)

  THỜI HẠN ỨNG TUYỂN :

  Đến hết ngày 20 / 08 / 2018

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký