In-Process Inspection Senior Staff
TNHH Terumo BCT Việt Nam
Đồng Nai, Vietnam
4 giờ trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

JOB SUMMARY / TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Monitoring the manufacturing process, assure all processes are performed follow defined procedures. Collect information to describe the Non-

conformance happened in process. Monitoring IPI Worker team and report to Supplier Quality and Process Inspection Manager.

Kiểm tra công đoạn sản xuất, đảm bảo tất cả các công đoạn được thực hiện theo quy trình chuẩn. Tổng hợp thông tin mô tả sự không phù hợp xảy ra trong quá trình sản xuất.

Giám sát nhóm công nhân kiểm tra trong quy trình và báo cáo đến trưởng phòng quản lý nhà cung cấp và kiểm soát quy trình.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES / NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

Skill Set #1 / Kỹ năng #1 :

 • Monitor the manufacturing process. / Kiểm tra công đoạn sản xuất.
 • Identify status Good and Not Good of product / component / assembly-product. /
 • Nhận biết tình trạng tốt và không tốt của sản phẩm / thành phần / bán thành phẩm.

 • Identify and inform any problem, Non-Conformance (NC) and potential problem that can affect to quality and improvement suggestions by process control.
 • E.g. Gowning process. / Nhận biết vấn đề, sự không phù hợp hoặc các vấn đề tiềm ẩn, cũng như đưa ra cải tiến để kiểm soát quy trình.

  Vd : thủ tục ra vào phòng sạch

 • Support for analyzing causes to identify the affected batches of NC and define bracketing, quarantine the NC product. / Hỗ trợ phân tích nguyên nhân để nhận biết những yếu tố ảnh hưởng đến sự không phù hợp và xác định vùng ảnh hưởng, cách ly các sản phẩm không phù hợp.
 • Skill Set #2 / Kỹ năng #2 :

 • Monitor IPI Worker team. / Giám sát nhóm công nhân kiểm tra trong quy trình.
 • Control of all of records related to IPI records. / Kiểm soát hồ sơ liên quan đến IPI.
 • Training for new IPI Workers. / Đào tạo cho công nhân kiểm tra trong quy trình mới.
 • Report to Supplier Quality and Process Inspection Manager.
 • Báo cáo đến trưởng phòng quản lý nhà cung cấp và kiểm soát quy trình.

 • Other tasks follow Supplier Quality and Process Inspection Manager assignment.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng quản lý nhà cung cấp

  và kiểm soát quy trình.

  Yêu Cầu Công Việc

  MINIMUM QUALIFICATION REQUIREMENTS / TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TỐI THIỂU

  Education / Trình độ học vấn

 • University graduate at least. / Tối thiểu tốt nghiệp đại học
 • Experience / Kinh nghiệm

 • Required for having knowledge including production, quality for compiling organization. /
 • Có kiến thức về sản xuất, chất lượng

 • Prior the knowledge can be acquired by experience in production at TBV for 3 year. /
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên tại bộ phận sản xuất ở TBV.

  Skills / Kỹ năng

 • Leadership skill. / Kỹ năng trưởng nhóm
 • High communication ability. / Có khả năng giao tiếp tốt
 • Ability of judging and advising to improvement action objectively based on knowledge of manufacturing facilities, required quality.
 • Có khả năng đánh giá và cho ý kiến khách quan dựa trên kiến thức về sản xuất, chất lượng được yêu cầu.

 • General knowledge of product and usage rules for user. /
 • Có kiến thức cơ bản về sản phẩm và cách sử dụng sản phẩm.

 • Ability for reading and understanding the data processing. /
 • Có khả năng đọc hiểu dữ liệu quá trình sản xuất.

 • Ability of using Word, Excel. / Có khả năng sử dụng Word, Excel
 • Good verbal and written communication and team working ability. /
 • Có khả năng nói, viết tốt và khả năng làm việc nhóm

  Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Step 2
  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký