Khối QTRR - Chuyên viên Cao cấp Khung Quản trị rủi ro
SeABank
Hà Nội
5 ngày trước

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép
 • Mô Tả Công Việc

 • Đề xuất, xây dựng và thực hiện chính sách quản lý rủi ro và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của UBQLRR, HĐRR.
 • Thực hiện giám sát toàn bộ chính sách QTRRTD, QTRRTT và QTRRHĐ cho Hội đồng Rủi ro, Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo cấp cao.
 • Phối hợp với các đơn vị đầu mối thực hiện phân tích ngành, đưa ra các cảnh báo rủi ro ngành phục vụ công tác định hướng tín dụng, điều chỉnh chính sách cấp tín dụng của ngân hàng.
 • Xây dựng các yêu cầu cụ thể về quản trị rủi ro môi trường & xã hội áp dụng trong chính sách, sản phẩm và quy trình cấp tín dụng của từng phân khúc khách hàng.
 • Xây dựng quy định và hướng dẫn thực hiện phê duyệt cấp tín dụng có điều kiện ngoại lệ.
 • Xây dựng quy chế, cơ chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban QLRR, HĐRR và Ủy ban / Hội đồng khác có liên quan đến công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng theo yêu cầu thực tế;
 • định kỳ thực hiện rà soát và điều chỉnh cơ chế tổ chức và hoạt động theo từng thời kỳ đảm bảo phù hợp với yêu cầu và định hướng của ngân hàng.

 • Xây dựng hoặc / và là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình quản lý, giám sát sau cấp tín dụng phù hợp với quy định của SeABank từng thời kỳ.
 • Phối hợp với các đơn vị trong nội bộ Khối QTRR xây dựng các mức giới hạn rủi ro tối đa được chấp nhận cho từng danh mục cấp tín dụng và danh mục kinh doanh khác có phát sinh rủi ro.
 • Phối hợp xây dựng và cho ý kiến đánh giá đối với các chính sách / quy định / quy trình về rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và quản lý tài sản bảo đảm, đảm bảo theo đúng khẩu vị rủi ro và định hướng của ngân hàng.
 • Tham gia thực hiện các dự án liên quan thúc đẩy và cải thiện quản trị rủi ro (Basel II ).
 • Phối hợp xây dựng quy định kiểm tra sức chịu đựng rủi ro (stress testing) của ngân hàng.
 • Phối hợp xây dựng các mô hình rủi ro (score-card, credit rating, xếp hạng tín nhiệm, chấm điểm rủi ro gian lận ) để áp dụng vào các chính sách cấp tín dụng.
 • Xây dựng / điều chỉnh chính sách rủi ro nhằm đáp ứng quy định thay đổi từ các quyết định của NHNN.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Chiến lược Quản trị Rủi ro, Giám đốc Khối QTRR, TGĐ hoặc / và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và HĐQT.
 • Yêu Cầu Công Việc

  Trình độ học vấn :

 • Trình độ : Yêu cầu trình độ Đại học trở lên các Chuyên ngành có liên quan : Khối Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh
 • Kinh nghiệm công tác :

 • Kinh nghiệm chuyên môn : Từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng / quản trị rủi ro.
 • Các kinh nghiệm sau sẽ là lợi thế : có kiến thức tổng quan về quản trị rủi ro theo Basel II, kinh nghiệm về chính sách tín dụng, tái thẩm định tín dụng và / hoặc phê duyệt tín dụng;
 • am hiểu hệ thống phê duyệt và quản lý tín dụng tập trung.

  Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng) :

 • Kiến thức :
 • Kiến thức về tình hình kinh tế, xã hội; kiến thức về các sản phẩm tín dụng của ngân hàng; kiến thức về các chính sách tín dụng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan.
 • Kỹ năng :
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng viết tốt;
 • Kỹ năng phân tích thị trường, chính sách ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Yêu cầu khác :
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký