Automation Test Engineer
Nash Tech
Thành phố Hồ Chí Minh, VN
1 ngày trước
source : jobs4it

DescriptionBuild automated testing tools and scripts for driving application testsDefine, develop, implement, and maintain the automation test scriptsRecord and maintain source control of automation scriptsParticipate in review of project requirements to understand test objectives, to provide input on testability of requirements and estimation for the testing activities.

Do manual testing when the project needed.QualificationsDesired skills and experience : University level with bachelor degree in Computer Science or equivalence.

Understand the different kind of testing framework and automated testing approach.Familiarity with testing of websites, or mobile applications.

Has 1+ year experience in automation test by using the automation testing framework.Experience building and enhancing an automated testing framework using Selenium WebDriverGood knowledge of software testing methodologies, automated testing tools, and processes.

Good knowledge of object oriented programming, along with requisite coding and debugging skillsNice to Have : ISTQB / ISEB Certificate or equivalence.

Experience in working with agile / scrum methodology.Experience in using BDD FrameworkGood in problem solving skills

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký