Giám đốc Trung tâm kinh doanh trực tiếp Miền Nam
Techcombank
Hồ Chí Minh
1 ngày trước

Tổ chức thực hiện, quản lý và giám sát hoạt động cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng Doanh nghiệp vi mô MSME (CASA, FEB, TD, Banca, SML, ) tại Hub được phân công quản lý.

 • Chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả khai thác danh mục, hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ; nâng cao trải nghiệm và độ gắn kết của TCB với Khách hàng;
 • kiểm soát tuân thủ và quản lý rủi ro vận hành, rủi ro tín dụng tại Hub quản lý. Là đầu mối chịu trách nhiệm các hoạt động kiểm soát tuân thủ tại Hub.

  Tư vấn cho PM / Giám đốc MSME / Giám đốc phân khúc MSME / Giám đốc Am hiểu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng danh mục Khách hàng theo mục tiêu kế hoạch được giao.

  1. Am hiểu Khách hàng

 • Phân tích danh mục Khách hàng MSME của Hub (theo đặc thù vị trí địa lý, lịch sử giao dịch, ), lập kế hoạch cụ thể hóa và thực thi hóa cách thức nhận diện tiếp cận khai thác chăm sóc KH, nhóm KH, chuỗi KH theo chiến lược, chính sách của TCB theo từng thời kỳ.
 • Phổ biến, hướng dẫn cho Giám đốc MSME và PM

 • Tổ chức, điều phối, phân công và quản lý Hub triển khai tìm hiểu và thấu hiểu nhu cầu của Khách hàng MSME qua đa kênh : điện thoại / email / kênh online / gặp trực tiếp, phỏng vấn, ghi nhận và đánh giá toàn diện nhu cầu, vướng mắc của Khách hàng theo từng cấp độ : (i) Nhóm, chuỗi (ii) Cá thể
 • Quản lý danh mục Khách hàng MSME (về hiệu quả, chất lượng, ) và tư vấn cho PM / Giám đốc MSME / Giám đốc Phân khúc MSME / Giám đốc Am hiểu để nâng cao chất lượng & hiệu quả khai thác danh mục
 • 2. Sản phẩm và Giá

 • Luôn cập nhật các sản phẩm, dịch vụ, chương trình kinh doanh, chương trình ưu đãi, quy định, quy trình, liên quan đến phân khúc MSME, truyền thông và tổ chức đào tạo nội bộ theo từng cấp độ : (i) Hub, (ii) Nhóm phụ trách đảm bảo am hiểu hệ thống sản phẩm của TCB
 • Phân loại nhu cầu, vướng mắc của Khách hàng MSME (ngắn hạn và dài hạn); đề ra các gói giải pháp tổng thể phù hợp, xây dựng kịch bản tư vấn hướng dẫn, đào tạo trong Hub / Nhóm để đáp ứng nhu cầu vầ nâng cao chất lượng phục vụ Khách hàng
 • Tham gia tổ chức, triển khai điều phối các chương trình tìm hiểu am hiểu phỏng vấn KH cùng bộ phận SE, các chương trình giới thiệu trải nghiệm thử nghiệm sản phẩm mới, ưu đãi mới với PD
 • 3. Bán hàng và dịch vụ

 • Xây dựng các kịch bản hành động, tư vấn hướng dẫn Giám đốc MSME / PM và tham gia giải quyết các vướng mắc trong quá trình phục vụ Khách hàng
 • Kiểm soát tiến độ xử lý đảm bảo cam kết chất lượng (TAT, SLA) của TCB đối với Khách hàng
 • Tiếp nhận và giải quyết các thông tin tra soát, thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng vượt quá khả năng xử lý của Giám đốc MSME (nếu cần)
 • Ghi nhận phản ánh của Khách hàng trong danh mục và đốc thúc theo dõi quá trình xử lý, phản ánh và cùng kết hợp với các đơn vị khác trong hệ thống TCB để giải quyết các vấn đề về sản phẩm, dịch vụ
 • Tư vấn cho PM / Giám đốc MSME / Giám đốc Phân khúc / Giám đốc Am hiểu các giải pháp nhằm nâng cao năng suất bán hàng, nâng cao chất lượng và hiệu quả danh mục theo kế hoạch được giao
 • Thực hiện kiểm soát thực tế Khách hàng tín dụng (nếu cần), kiểm soát hồ sơ tín dụng, kiểm soát tờ trình thẩm định và các nội dung đề xuất cấp tín dụng cho Khách hàng
 • Đôn đốc, giám sát Giám đốc MSME / PM thực hiện kiểm soát sau và giám sát thu hồi nợ theo quy định, quy trình của TCB
 • 4. Quản lý rủi ro

 • Giám sát và kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy trình của Hub
 • Thực hiện phê duyệt, ký đại diện ngân hàng theo các ủy quyền được ban hành từng thời kỳ của TCB cho chức danh Giám đốc Hub và các chức danh kiêm nhiệm khác
 • Kiểm tra các giấy tờ văn bản theo quy định của TCB trước khi chuyển cho Khách hàng bên ngoài
 • Nhận diện rủi ro của đơn vị trong quá trình tiếp cận, vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan khi phục vụ Khách hàng, đề xuất các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro
 • Là đại diện chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động kiểm soát tuân thủ tại Hub
 • 5. Vận hành

 • Tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn, quy định, quy trình của TCB và pháp luật
 • Thực hiện tổ chức kiểm soát, kiểm tra chéo hồ sơ, Khách hàng tại Hub theo từng cấp độ : (i) Nhóm, (ii) Cá nhân
 • Quản lý các hoạt động tuân thủ vận hành của Hub
 • Lập báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý
 • 6. Tổ chức & nhân sự

 • Xây dựng môi trường làm việc tích cực, linh hoạt, tạo sự cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các thành viên. Chủ động khuyến khích CBNV hoàn thành công việc và có cơ chế khen thưởng / phạt xứng đáng.
 • Lập kế hoạch đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo và định hướng phát triển sự nghiệp cho nhân viên, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 • Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.
 • Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan, hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng.
 • 7. Quản lý hiệu quả

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Hub, phân bổ và điều phối hợp lý giữa các bộ phận, quản lý và giám sát thời gian làm việc hiệu quả làm việc và năng suất chung của Hub, năng suất của từng bộ phận và năng suất bình quân của PM, đảm bảo hoàn thành KPI của Hub
 • Theo dõi kết quả hoàn thành công việc; nhận diện các khó khăn vướng mắc trong quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; tư vấn tháo gỡ, đưa ra các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công việc
 • Tư vấn cho PM / Giám đốc MSME các điểm cần cải thiện trong công tác quản lý, tác nghiệp. Đề xuất các sáng kiến cho Giám đốc Phân khúc MSME / Giám đốc Am hiểu để nâng cao phương pháp quản lý, khai thác danh mục
 • Lập báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý
 • 8. Các công việc khác : Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cán bộ quản lý

  1 Bằng cấp : Trình độ đại học chuyên ngành Ngoại thương / Kinh tế / Tài chính / Ngân hàng. Ưu tiên trình độ Thạc sĩ

  2 Kinh nghiệm : Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm kinh doanh / tín dụng mảng Khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng.

  Ưu tiên có 0 3 năm kinh nghiệm quản lý từ Giám đốc Mảng trở lên

  3 Ngoại ngữ : tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương.

 • Tải đơn ứng tuyển Techcombank (hoặc CV) và gửi trực tiếp về email : nguyenhtx techcombank.com.vn
 • Liên hệ tư vấn trực tiếp (028) 3 911 6868 - Số nội bộ 8772 / hoặc Ms Nguyện - 0908631063
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký