CE/Digital Merchandise Director
CareerBuilder's client
Hồ Chí Minh, Việt Nam
9 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Tham mưu và đề xuất cho PTGĐ khối TM các mục tiêu, chiến lược, chính sách liên quan hoạt động Ngành Hàng Điện Máy / Kỹ Thuật Số của Công ty;
 • To consult & propose objectives, strategy, and concerned policies of CE / Digital Merchandise Group to Deputy General Director of Merchandise Team;
 • Xây dựng các chiến lược kinh doanh ngắn, trung, dài hạn cho Ngành hàng Điện Máy / Kỹ Thuật Số phù hợp với định hướng của công ty;
 • To build short, mid & long term business strategy for CE / Digital Merchandise Group aligned with company goal;- Chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngành Hàng Điện Máy / Kỹ Thuật Số nhằm tối ưu hóa các cơ hội kinh doanh và đạt được chỉ tiêu doanh số, lãi gộp của công ty đề ra;
 • To supervise, manage and conduct strategies and business plans of CE / Digital Merchandise Group to maximize sales opportunities and achieve the given sales & profit budget;
 • Phát triển chiến lược hàng hóa của các ngành hàng trong Khối Điện Máy / Kỹ Thuật Số phù hợp với định hướng của công ty;
 • To develop category management of all business units within CE / Digital Merchandise Group aligned with the company directions :

 • Luôn nắm bắt xu hướng thị trường và đưa các hàng hóa mới vào kinh doanh kịp thời. / To be aware of the market trend and list the product on time.
 • Đảm bảo danh mục hàng hóa đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của khách hàng tại hệ thống TTMS NK cho toàn bộ các ngành hàng thuộc Khối Bách Hóa Tổng Hợp.
 • To ensure that the customers can get what they want in our stores in each category of General Merchandise Group /

 • Phân tích xu hướng kinh doanh và điều chỉnh danh mục hàng hóa kinh doanh, đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất. / Analyze the sales trend and adjust the products offering to the customers to ensure the best customer satisfaction.
 • Quản lý tồn kho và phối hợp với khối Trung Tâm thực hiện các đề xuất liên quan để đảm bảo tồn kho luôn nằm trong kiểm soát và kinh doanh hiệu quả.
 • To be responsible for inventory management and coordinate with Store chains to make necessary proposals to ensure stock is well controlled and business is most efficient.

 • Phát triển và thực hiện chiến lược trưng bày hàng hóa trên toàn hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim. / To develop and implement visual merchandising strategy in the entire Nguyen Kim system.
 • Xây dựng chiến lược giá cạnh tranh, phù hợp với định hướng công ty dành cho Khối Điện Máy / Kỹ Thuật Số. / To develop competitive price strategy aligned with company directions for CE / Digital Merchandise Group.
 • Giữ vững quan hệ với các nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo hợp tác chiến lược bền vững cùng với định hướng phát triển của công ty.
 • To develop and maintain strong relationship with strategic suppliers, ensure the sustainable strategic cooperation along with the company’s development directions.

 • Chịu trách nhiệm thiết lập cơ cấu tổ chức, quản lý hiệu quả đội ngũ nhân sự, lập và quản lý ngân sách của Khối Điện Máy / Kỹ Thuật Số;
 • To be responsible for organization structure, efficient personel management, budget planning & management for CE / Digital Merchandise Group;
 • Các công việc khác theo sự phân công của PTGĐ khối Thương Mại. / To conduct other tasks assigned by Deputy General Director of Merchandise.
 • Yêu cầu công việc

 • Bằng Đai học trở lên / BA degree as minimum.- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và 10 năm trong ngành Điện máy / Kỹ thuật số / Khác.
 • Minimum 5 yrs in the equivalent positions and 10 years working in General Merchandise business / Others.- Kỹ năng quản lý cao cấp, có tầm nhìn chiến lược, hiểu biết sâu rộng về ngành điện máy / Kỹ Thuật Số / Ngành hàng liên quan.

  Senior management skills with strategic visions, extensive knowledge of CE / Digital Merchandise business / Relating.-

  Khả năng tương tác xuất sắc, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. / Outstanding interaction competence & problem solving capabilities.

 • Kỹ năng đàm phán. / Negotiation skills.- Kỹ năng soạn thảo email chuyên nghiệp. / Ability to write emails professionally.
 • Khả năng giao tiếp vượt trội cả nói và viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. / Comprehensive in writing and verbal communication skills in English & Vietnamese.
 • Một số tính cách cần có / Some required characters for candidates :
 • Cởi mở, chủ động. / Open minded and pro-active.
 • Trung thực. / Personal Integrity.
 • Tinh thần chăm sóc phục vụ khách hàng. / Customer focus.
 • Sẵn sàng chia sẻ kiến thức. / Sharing the knowlege.
 • Dẫn dắt tạo động lực cho nhóm phát triển để cùng đạt mục tiêu và các tiêu chuẩn cao được đề ra. / Be highly driving to motivate team to deliver the results and consistent high standards.
 • Xây dựng các kế hoạch đơn giản khả thi để cải tổ. / To create simple and affordable plan to deliver continuous improvements.
 • Phúc lợi

  Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký