CVCC Sáng kiến chiến lược - Sáng kiến CRM
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội
5 ngày trước
 • Make cleaning, organizing and enriching data with an automated and simple process.
 • Resolve data issues, data validation, maintaining company data standards and being an effective communicator for root cause remediation, improvement, governance, and measurement.
 • Provide the necessary training, best data quality tools and techniques that will allow the company to meet its company data standards.
 • Thorough understanding of relational databases such as Oracle
 • Excellent coding skill in SQL / PLSQL with over 2 years of SQL / PLSQL development experience
 • Proficiency in big data technology such as hadoop, spark, scala / java, hive, nosql...
 • Strong research skills and attention to detail
 • Experience with data management tools such as Master Data Management, Metadata Management, and Data Quality. Strong familiarity with Data Quality Management solutions including SQL, BI Dashboards, ETL, and EDW
 • Excellent communication skills and being able to work independently or in a full team
 • 2+ years of working in banking-related project is a plus
 • Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự hoặc gửi CV tới Ms Phương : phuongnm10 techcombank.com.vn

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký