Tuyển Trưởng Phòng Phòng Kỹ Thuật
Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Quảng NgãiQuảng Ngãi
Quảng Ngãi Vietnam
1 ngày trước

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Chi tiết : - Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làng sóng - Sản xuất bao bì bằng bìa cứng - Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa - Sản xuất bao tải bằng giấy - Sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ tương tự

In ấn

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết : Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Chi tiết : Sản xuất giấy vệ sinh - Sản xuất khăn ăn, giấy ăn, khăn lau - Sản xuất băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tả giấy cho trẻ sơ sinh - Sản xuất cốc, chén đĩa, khay bằng giấy - Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như : giấy vệ sinh, băng vệ sinh - Sản xuất giấy viết, giấy in- Sản xuất giấy in cho máy vi tính - Sản xuất giấy tự copy khác - Sản xuất giấy nền và giấy than - Sản xuất giấy phết hồ sẳn và giấy dính - Sản xuất phong bì, bưu thiếp

Tái chế phế liệu

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký