Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ (Phòng Trừ Rủi Ro)
Cổ phần Đầu Tư An Lạc
Hà Nội
6 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch, chương trình kiểm toán nội bộ và đề xuất phương pháp kiểm toán nội bộ.
 • Thực hiện nghiên cứu văn bản, tài liệu, chính sách, quy định mới, xem xét các báo cáo, tài liệu, hồ sơ kiểm toán lần trước trước khi thực hiện kiểm toán.
 • Thực hiện kiểm toán hoạt động, bao gồm :
 • Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả các đơn vị, bộ phận, hoạt động của công ty.
 • Kiểm tra việc huy động, phân phối, sử dụng các nguồn lực của Công ty.
 • Kiểm tra tính hiệu quả của hoạt động SXKD, phân phối và sử dụng thu nhập, kết quả bảo toàn và phát triển vốn.
 • Kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng trong công việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của Công ty.
 • Kiến nghị biện pháp khắc phục sai sót, xử lý vi phạm; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị để báo cáo UBKT, HĐQT.
 • Thực hiện kiểm toán tuân thủ, bao gồm :
 • Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách, chế độ tài chính kế toán, chế độ quản lý của Nhà nước, tính hình chấp hành các chính sách, nghị quyết, quyết định, quy chế của HĐQT, TGĐ.
 • Kiểm tra tính tuân thủ các quy định về nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ, thủ tục quản lý.
 • Kiểm tra sự chấp hành các nguyên tắc, chính sách, chuẩn mực kế toán từ khâu lập chứng từ, vận dụng hệ thống tài khoản, ghi sổ kế toán, tổng hợp thông tin và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị đến lưu trữ tài liệu kế toán.
 • Quản trị rủi ro :
 • Đề xuất xây dựng chính sách và chiến lược quản lý rủi ro hàng năm cho Chủ tịch UBKT, Chủ tịch HĐQT.
 • Xây dựng văn hóa nhận thức về rủi ro trong công ty; đào tạo quản lý rủi ro.
 • Xây dựng chương trình ứng phó rủi ro.
 • Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro; đề xuất hạn mức rủi ro hàng năm cho các loại rủi ro chủ yếu.
 • Tham mưu sử dụng công cụ giám sát và quản lý rủi ro hiệu quả.
 • Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiểm toán hoặc tài chính kế toán.
 • Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn về kiểm toán.
 • Tin học văn phòng, tin học chuyên ngành kế toán.
 • Tiếng Anh trình độ B trở lên.
 • Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm.
 • Nhạy bén, cẩn trọng; tính nguyên tắc cao.
 • Khách quan, công tâm, minh bạch.
 • Tối thiểu 10 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán / tài chính / xây dựng / đầu tư / kinh doanh BĐS.
 • Từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiểm soát nội bộ.
 • Ưu tiên ứng viên làm Kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp có quy mô và lĩnh vực kinh doanh tương đương An Lạc.
 • Phúc lợi công việc

 • Thỏa thuận với công ty.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký