System Engineer - IT
RGF
Vietnam Ho Chi Minh City
4 ngày trước

Job Detail

 • Design, develop, operate mobile and web applications for Japanese market
 • Check and assess the security level of these applications
 • Join in R&D projects to improve product quality and / or create new products
 • Other ad-hoc tasks as per requested by Line Manager
 • Education : College
 • English : business level
 • 1+ year of work experience in web development
 • Programming languages : Java, PHP, Ruby, Python, Node.js
 • Database : MySQL, NoSQL (MongoDB, Cassandra...)
 • Familiar with OOP (object-oriented programming), design pattern, MVC framework, Restful
 • Must answer two questions :
 • 1) What technological field(s) are you currently interested in?

  2) What technological field(s) do you currently want to learn the most?

 • Experience with HTML, CSS, JavaScript
 • Knowledge about XSS / OS command injection, ReactJS, AngularJS, Cloud service
 • Japanese : conversational level
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký