Tập đoàn Bảo Việt thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Bảo Việt
Hà Nội, Việt Nam
10 ngày trước

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt có nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự trong lĩnh vực tuân thủ như sau :

 • NHỮNG YÊU CẦU CHUNG Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn, tự chủ, sáng tạo, tự tin trong giao tiếp; Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, các cấp quản lý và khách hàng; Có đủ sức khỏe để đảm bảo thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 • NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ
 • STT Vị trí tuyển dụng Mô tả tóm tắc công việc Yêu cầu tuyển dụng 1

  Mã số : CGTT.01

  Chức danh : Chuyên gia Tuân thủ.

  Nơi làm việc :

  Ban Pháp chế và Tuân thủ, Khối Quản lý Hoạt động.

  Địa điểm làm việc : 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 • Tham mưu xây dựng, ban hành, hoàn thiện hệ thống chiến lược, chính sách, quy chế, quy định, quy trình kiểm soát tuân thủ của Tập đoàn phù hợp với chiến lược, yêu cầu kinh doanh của Tập đoàn.
 • Tham gia soạn thảo hoặc / và thẩm định các dự thảo quy chế, quy định, quy trình về kiểm soát tuân thủ của các Công ty con trước khi Tập đoàn chấp thuận / thông qua.
 • Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các mô hình kiểm soát tuân thủ tối ưu theo thông lệ tiên tiến, phù hợp với yêu cầu kinh doanh, quản trị của Tập đoàn trong từng thời kỳ.
 • Theo dõi, rà soát, đánh giá, đề xuất các giải pháp thay đổi để tối ưu hóa hệ thống kiểm soát tuân thủ của Tập đoàn và các Công ty con.
 • Chủ trì hướng dẫn xây dựng, triển khai hệ thống kiểm soát tuân thủ tại Tập đoàn và các Công ty con.
 • Tham mưu xây dựng các chương trình / đề án phân tích các yếu tố rủi ro, cải tiến quy trình để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là rủi ro pháp lý trong tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.
 • Tham gia trực tiếp vào việc kiểm tra việc chấp hành tuân thủ để kiểm soát, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn và các Công ty con.
 • Chuyên môn : Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, Thương mại hoặc tương đương.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng, vận hành hệ thống kiểm soát tuân thủ tại các doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

 • Ngoại ngữ : Tiếng Anh Trung cấp, Bậc 4 theo chuẩn quốc gia hoặc tương đương cấp độ B2 Khung Châu Âu / TOIEC 600 / IELTS 5.5.
 • Tin học : thành thạo Tin học văn phòng.
 • Kỹ năng khác :
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng thuyết trình;
 • Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.
 • Mã số : CVTT.01

  Chức danh : Chuyên viên Tuân thủ.

  Nơi làm việc :

  Ban Pháp chế và Tuân thủ, Khối Quản lý Hoạt động.

  Địa điểm làm việc : 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 • Tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình kiểm soát tuân thủ của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát tuân thủ của Tập đoàn.
 • Tham mưu xây dựng các chương trình / đề án phân tích các yếu tố rủi ro, cải tiến quy trình để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là rủi ro pháp lý trong tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.
 • Tham gia trực tiếp vào việc kiểm tra việc chấp hành tuân thủ để kiểm soát, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn và các Công ty con.
 • Tham gia hướng dẫn xây dựng, triển khai hệ thống kiểm soát tuân thủ tại Tập đoàn và các Công ty con.
 • Chuyên môn : Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, Thương mại hoặc tương đương.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ tại các doanh nghiệp tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

 • Ngoại ngữ : Tiếng Anh Trung cấp, Bậc 3 theo chuẩn quốc gia hoặc tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu / TOIEC 450 / IELTS 4.5.
 • Tin học : thành thạo Tin học văn phòng.
 • Kỹ năng khác :
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng thuyết trình;
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký