Digital Data Reviewer
First Alliances
Hồ Chí Minh, Việt Nam
10 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Working Location : Malaysia

 • Perform customer service and website content management
 • Ensure to be always compliant to the audit process
 • Work together with Subject Matter Experts on quality scoring
 • Collect, measure, analyze, evaluate, interpret and summarize data in preparation for generating reports to be used for performance evaluation of the project
 • Able to work in a team with other team members
 • Able to work well with clients
 • Address any ad-hoc process or technical questions
 • Yêu cầu công việc

 • Vietnamese nationality
 • Vietnamese Native Speaker
 • Willing to relocate to Malaysia
 • Bachelor Degree or Diploma Degree in any field except (Journalism, Legal and Mass Communication)
 • Good at English skill
 • Able to work in shift (including night shift)
 • Able to work on Public Holiday
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký