Lâm Đồng, Đức Trọng - Trung tâm Giám sát kinh doanh HO - Tuyển dụng các vị trí
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Lâm Đồng, Việt Nam
2 giờ trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Mô Tả Công Việc

  Các vị trí tuyển dụng :

  1 . Tổ trưởng Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ

  2. Chuyên viên Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ

  3. Chuyên viên Tổ Thẩm định

  Thông tin chi tiết :

  1. Tổ trưởng Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Quản lý và chịu trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của Tổ GSKD & XLN thuộc Trung tâm Giám sát kinh doanh
 • Quản lý và chịu trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của Tổ GSKD & XLN thuộc Trung tâm Giám sát kinh doanh.
 • Tổ chức, trực tiếp kiểm soát các nghiệp vụ : Phê duyệt giải ngân, giám sát công tác tín dụng và phi tín dụng tại ĐVKD, tham gia công tác xử lý nợ,...
 • Kiểm soát các báo cáo giám sát tín dụng, phi tín dụng
 • Quản lý, đào tạo nhân sự thuộc Tổ.
 • Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định của Ngân hàng
 • Quản lý và chịu trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của Tổ GSKD & XLN thuộc Trung tâm Giám sát kinh doanh.
 • Tổ chức, trực tiếp kiểm soát các nghiệp vụ : Phê duyệt giải ngân, giám sát công tác tín dụng và phi tín dụng tại ĐVKD, tham gia công tác xử lý nợ,...
 • Kiểm soát các báo cáo giám sát tín dụng, phi tín dụng
 • Quản lý, đào tạo nhân sự thuộc Tổ.
 • Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định của Ngân hàng
 • Tổ chức, trực tiếp kiểm soát các nghiệp vụ : Phê duyệt giải ngân, giám sát công tác tín dụng và phi tín dụng tại ĐVKD, tham gia công tác xử lý nợ,...
 • Kiểm soát các báo cáo giám sát tín dụng, phi tín dụng
 • Quản lý, đào tạo nhân sự thuộc Tổ.
 • Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định của Ngân hàng
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế
 • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng / giám sát tín dụng / kiểm toán,... hoặc các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng.
 • Nắm được quy trình cấp tín dụng, quy trình thủ tục về tài sản đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo; quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ nói chung của Ngân hàng.
 • Có kỹ năng lập và triển khai kế hoạch; kỹ năng quản lý nhóm
 • 2. Tổ trưởng Tổ Thẩm định

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Quản lý và chịu trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của Tổ Thẩm định thuộc Trung tâm Giám sát kinh doanh.
 • Tổ chức, trực tiếp, tham gia và kiểm soát các nghiệp vụ : Thẩm định hồ sơ tín dụng, định giá TSBĐ...
 • Quản lý, đào tạo nhân sự thuộc Tổ.
 • Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định của Ngân hàng
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên khối ngành kinh tế
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng / giám sát tín dụng / định giá TSBĐ,... hoặc các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng.
 • Nắm được quy trình cấp tín dụng, quy trình thủ tục về tài sản đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo; quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ nói chung của Ngân hàng.
 • Có kỹ năng lập và triển khai kế hoạch; kỹ năng quản lý nhóm
 • 3. Chuyên viên Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Thực hiện công việc kiểm soát hồ sơ giải ngân của ĐVKD
 • Thực hiện các công việc giám sát tín dụng : kiểm soát hồ sơ tín dụng, kiểm tra TSBĐ, hạch toán giải ngân, thu nợ trên hệ thống CoreBanking,...
 • Thực hiện các biện pháp xử lý nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh tại ĐVKD
 • Thực hiện công việc giám sát phi tín dụng : kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán giao dịch,...
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng / giám sát tín dụng,... hoặc các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng.
 • Nắm được quy trình cấp tín dụng, quy trình thủ tục về tài sản đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp
 • 4. Chuyên viên Tổ Thẩm định

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Tổ chức, trực tiếp, tham gia các nghiệp vụ : Thẩm định hồ sơ tín dụng, định giá TSBĐ...
 • Định giá các tài sản đảm bảo của các khoản cấp tín dụng do Phòng Thẩm định tái thẩm định.
 • Định giá các tài sản đảm bảo tiền vay và các tài sản khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, các Hội đồng Tín dụng, Tổng Giám đốc.
 • Phối hợp với các Đơn vị kinh doanh để thẩm định các tài sản đảm bảo của khoản cấp tín dụng mà phải được tái thẩm theo quy định của Ngân hàng ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ.
 • Nghiên cứu và là đầu mối của Khối để tham gia góp ý kiến đối với danh mục tài sản Ngân hàng nhận làm tài sản đảm bảo và các vấn đề khác liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học (Chính quy) trở lên khối ngành Kinh tế (VD : Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Xây dựng, Bất động sản ...).
 • Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương ở các ngân hàng.
 • Có hiểu biết chung về kinh tế, và hoạt động Ngân hàng Thương mại.
 • Có kiến thức chuyên sâu về tín dụng, am hiểu về thị trường Bất động sản, máy móc, trang thiết bị
 • Am hiểu các quy định pháp luật liên quan.
 • Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng, tiếng Anh giao tiếp.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký