Chuyên viên thu giữ TSBĐ doanh nghiệp- AMC
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
12 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • I / Mục tiêu :

 • Tiến hành biện pháp xử lý nợ thông qua việc nhận bàn giao và / hoặc thu giữ thu giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ) để : (i) đặt kết quả thu nợ bằng tiền mặt;
 • hoặc nhận bàn giao TSBĐ / thu giữ TSBĐ thành công hoặc (ii) gây sức ép để Khách nợ thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc để thực hiện các phương án xử lý nợ khác.

 • Đảm bảo phương án / giải pháp xử lý nhanh và hiệu quả nhất, đồng thời tuân thủ quy trình, quy định của Techcombank / Công ty và quy định pháp luật liên quan.
 • II / Trách nhiệm chính :

  A. Quy định về tuân thủ : Cán bộ nhân viên phải :

 • Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty; quy định pháp luật
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết về chỉ tiêu, chất lượng.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của Cấp lãnh đạoTrách nhiệm :
 • B. Trách nhiệm

  1. Chủ động và / hoặc phối hợp với các đơn vị / bộ phận nghiệp vụ khác đánh giá khả năng thu hồi các Khoản nợ thông qua biện pháp nhận bàn giao TSBĐ từ Khách hàng / thu giữ TSBĐ để :

 • Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ thông qua biện pháp thu giữ TSBĐ; và / hoặc
 • Tư vấn cho cấp lãnh đạo và / hoặc các bên thứ ba về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ.
 • 2. Thực hiện xử lý nợ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt :

 • Thực hiện nhận bàn giao TSBĐ từ Khách hàng và / hoặc thực hiện biện pháp thu giữ TSBĐ
 • Phối hợp với các đơn vị / bộ phận nghiệp vụ khác triển khai các biện pháp xử lý nợ khác;
 • Phối hợp với đơn vị / bộ phận nghiệp vụ khác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý khoản nợ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các vướng mắc pháp lý, khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng, CQNN có thẩm quyền...)
 • 3. Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả xử lý nợ bằng biện pháp nhận bàn giao TSBĐ và / hoặc thu giữ TSBĐ theo định kỳ tháng / quý / năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền với từng vụ việc.

  4. Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và / hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.

  5. Tiếp nhận, cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình quản lý và xử lý khoản nợ; Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.

  Yêu Cầu Công Việc

  III. Báo cáo công việc :

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp : Trưởng nhóm / Trưởng Phòng thu giữ TSBĐ doanh nghiệp
 • Cấp báo cáo trực tiếp : Không có
 • Quan hệ nội bộ : Các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty
 • Quan hệ bên ngoài :
 • Các Phòng ban nghiệp vụ của Techcombank;
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyên như Chính quyền địa phương,...
 • Tổ chức / cá nhân có liên quan khác.
 • IV / Kiến thức, Kinh nghiệm :

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Am hiểu về TCB : Nắm được cơ bản về chính sách, hoạt động của TCB
 • Am hiểu về chức năng hoạt động của AMC : Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của AMC
 • Am hiểu về nghiệp vụ XLN
 • 02 năm làm việc trong lĩnh vực Luật / hành pháp / tư pháp hoặc xử lý nợ trở lên
 • Ngoại ngữ : không yêu cầu
 • Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng, đầu tư, kinh doanh bất động sản.
 • Có kiến thức và / hoặc có kinh nghiệm về hoạt động ngân hàng
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký