Trưởng Bộ Phận QC
Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam
5 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Thiết lập những mục tiêu chất lượng, cung cấp hướng dẫn, phát triển những chương trình và giám sát việc thực thi của các Bộ phận ;
 • Đề xuất các phương án cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm phù hợp thị hiếu khách hàng và khả năng sinh lời cho Công ty.
 • Tham mưu :

 • Đề xuất biện pháp giảm bớt nguồn lực cho việc kiểm tra chất lượng.
 • Quản lý :

 • Quản lý, triển khai thực hiện và kiểm soát hoạt động kiểm soát chất lượng của công ty (hành động khắc phục và phòng ngừa, xử lý sản phẩm không phù hợp, theo dõi và đo lường chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm,...);
 • Tổ chức thiết lập, thực hiện, kiểm soát việc duy trì các quá trình cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 và CGMP.
 • Tổ chức cập nhật thống kê và tổng hợp phân tích tình hình chất lượng sản phẩm của Công ty theo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo GĐ QLCL.
 • Thiết lập bảng các tiêu chuẩn hướng dẫn và đào tạo cho các bộ phận liên quan trong quá trình sản xuất sản phẩm nhằm tuân thủ đúng quy định cơ quan nhà nước.
 • Thiết lập những chuẩn mực / tiêu chuẩn & đo lường kết quả chất lượng;
 • Xác định mức chất lượng chấp nhận để nghiệm thu lô hàng;
 • Đánh giá năng lực nhà cung cấp;
 • Giám sát chức năng kiểm soát chất lượng bao gồm việc lấy / lưu mẫu kiểm nghiệm, kiểm tra trong quá trình;
 • Theo dõi việc xử lý các sản phẩm thu hồi hoặc trả về;
 • Hỗ trợ & giám sát nhân viên phụ trách hoàn thành nhiệm vụ;
 • Đánh giá, đào tạo, phát triển & duy trì nhân viên phụ trách;
 • Yêu Cầu Công Việc

  Kiến thức : Hóa / Dược / Hóa sinh / Sinh hóa; quản lý; quản lý chất lượng; công nghệ; xử lý thống kê; pháp lý hoặc các chuyên môn khác có liên quan

  Kinh nghiệm : 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan-ngành mỹ / dược / thực phẩm

  Kỹ năng : Giao tiếp; động viên và định hướng cho nhân viên

  Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký