Store Chain Director
HR2B
Ho Chi Minh, Vietnam
3 ngày trước

Job Information

o Hoạch định chiến lược, kế hoạch :

 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng hệ thống chuỗi Cửa hàng của Công ty;
 • chiến lược, chính sách về nhân sự (tạo nguồn, sử dụng, điều tiết nhân sự; chế độ đối với người lao động) của hệ thống các Cửa hàng;
 • Các giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các Cửa hàng.

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, khách hàng), kế hoạch vận hành (hàng hóa, dịch vụ, nhân sự, ) hệ thống các Cửa hàng hàng năm, hàng tháng.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, cung ứng, điều động, quản lý nhân sự hàng năm, hàng tháng trên toàn hệ thống Cửa hàng.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách của hệ thống các Cửa hàng.
 • o Điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh :

 • Phân bổ chỉ tiêu cho lãnh đạo chuỗi Cửa hàng miền (Miền Bắc, Miền Nam) theo kỳ (năm, quý, tháng).
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.
 • Đề xuất, thực hiện các chương trinh bán hàng nhằm gia tăng doanh thu, khách hàng, lợi nhuận cho hệ thống các cửa hàng.
 • Phối hợp với Khối marketing xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình marketing nhằm thúc đẩy doanh số, lợi nhuận cho hệ thống các cửa hàng.
 • Kiểm tra, đôn đốc, giám sát và thực hiện các giải pháp thúc đẩy doanh số, lợi nhuận tại hệ thống các cửa hàng.
 • Kiểm soát chi phí kinh doanh của hệ thống các cửa hàng trên cơ sở kế hoạch ngân sách đã được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.
 • Xây dựng và quản lý, đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng xuất sắc, chuyên nghiệp.
 • Đại điện Công ty giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục hành chính và tuân thủ pháp luật đối với các cơ quan quản lý liên quan, đảm bảo các cửa hàng hoạt động đúng pháp luật và có mối quan hệ tốt với cơ quan chính quyền địa phương và cộng đồng xung quanh.
 • o Xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động :

 • Tham gia xây dựng, quy hoạch mạng lưới hoạt động kinh doanh chuỗi cửa hàng của Công ty.
 • Triển khai tìm kiếm, phát triển các điểm kinh doanh theo mạng lưới hoạt động kinh doanh đã được quy hoạch.
 • o Quản lý nguồn nhân lực :

 • Tham gia quá trình tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, xét lương, khen thưởng - kỷ luật, đề bạt, thuyên chuyển, đối với đội ngũ quản lý thuộc phạm vi quyền hạn phụ trách.
 • Tổ chức đánh giá năng lực, xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của đội ngũ quản lý, nhân viên trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 • Triển khai thực hiện các chương trình đào tạo đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Thực hiện các biện pháp tạo động lực cho cán bộ, nhân viên đơn vị phụ trách.
 • o Quan hệ đối nội, đối ngoại :

 • Đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan, ban ngành, đối tác,..trong phạm vi quyền hạn được giao.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • o Báo cáo :

 • Thực hiện báo cáo định kỳ, phát sinh với Tổng giám đốc Công ty.
 • o Các công việc khác do Tổng Giám đốc Công ty giao.

  Requirements

 • Giới tính / độ tuổi / ngoại hình / sức khỏe : Nam / Nữ đủ sức khỏe làm việc.
 • Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, marketing.
 • Năng lực / Kỹ năng :
 • Xây dựng tầm nhìn, định hướng và xây dựng chiến lược kinh doanh tốt.
 • Lãnh đạo nhóm, tạo ảnh hưởng và phát triển nhân viên tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
 • Quản lý khách hàng và đối tác tốt.
 • Khả năng tổ chức và khai thác hiệu quả các nguồn lực (tài chính, nhân lực, tài sản khác).
 • Số năm kinh nghiệm : Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các doanh nghiệp hoạt động trong ngành F&B, FMCG, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo mô hình chuỗi, siêu thị.
 • Phẩm chất : Quyết đoán, kiên định, mạo hiểm, trung thực
 • Ưu tiên ứng viên :
 • Có kinh nghiệm trong ngành F&B.
 • Độ tuổi ưu tiên : 35-45.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký