Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
Công Ty TNHH MTV TNI Corporation
Hồ Chí Minh, Việt Nam
12 giờ trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

1 / Chủ trì việc thiết lập các chính sách, qui trình nhằm ngăn ngừa các rủi ro tài chính, kinh doanh, pháp lý có thể xảy ra và kiểm soát tốt các rủi ro nếu xảy ra.

Đồng thời đảm bảo các qui trình có tính hiệu quả, thúc đẩy thay vì trì hoãn việc KD.

 • Nhận diện và lập danh mục các rủi ro về mặt quản trị cần phải được kiểm soát.
 • Từ đó, xác định danh mục các chính sách, qui trình tác nghiệp, hướng dẫn công việc cần phải được thiết lập nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh và kiểm soát của tập đoàn.
 • Hướng dẫn các phòng chức năng xây dựng các chính sách và qui trình có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của họ một cách đầy đủ và hiệu quả.
 • Đóng vai trò chủ trì, điều phối trong việc xây dựng các chính sách, qui trình có liên quan nhiều phòng chức năng.
 • Soát xét các chính sách, qui trình do các phòng chức năng xây dựng để đảm bảo các chính sách, qui trình đáp ứng yêu cầu kiểm soát và thúc đẩy kinh doanh trước khi chuyển lên Giám Đốc Tài Chính và Tổng Giám Đốc ký ban hành.
 • 2 / Phổ biến các chính sách, qui trình đến tất cả các nhân viên có liên quan trong tập đoàn để họ hiểu và thực hiện đúng và đủ.

 • Đảm bảo các chính sách, qui trình được phổ biến đến tất cả các nhân viên có liên quan để họ hiểu và thực hiện.
 • Định kỳ kiểm tra kiến thức của nhân viên về chính sách, qui trình có liên quan đến họ để nhắc nhớ và đào tạo bổ sung. Có thể tổ chức bằng hình thức workshop hoặc e-
 • learning, online quizzes để đảm bảo nhân viên họ nắm rõ và thực hiện.

 • Đào tạo bổ sung, đào tạo nhắc nhớ hàng năm cho nhân viên có liên quan.
 • Đảm bảo mọi nhân viên mới vào phải được TEST kiểm tra kiến thức về chính sách, qui trình liên quan đến công việc của họ.
 • Phải có xác nhận hoàn tất TEST của KSNB thì nhân viên mới được ký hợp đồng.

  3 / Kiểm tra định kỳ việc tuân thủ các chính sách, qui trình của các phòng chức năng và các công ty thành viên.

 • Lên kế hoạch và thực hiện kiểm tra tuân thủ để đảm bảo mỗi công ty thành viên được kiểm tra ít nhất 1 lần mỗi năm toàn diện hoặc ít nhất là bao quát việc thực thi các chính sách, qui trình quan trọng như Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Tiền mặt, Nợ phải thu, Rủi ro pháp lý, etc.
 • 4 / Công việc khác

 • Xây dựng các phân quyền theo yêu cầu của TGĐ
 • Kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của TGĐ
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán. Chứng chỉ chuyên môn kiểm toán, kiểm soát nội bộ được ưu tiên.
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ ở vị trí manager.
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.
 • Có khả năng soạn thảo các chính sách, qui trình và viết báo cáo bằng tiếng Anh; Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
 • Trung thực, liêm chính, khách quan, tinh thần trách nhiệm cao,
 • Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ, góp ý và phản hồi có tính xây dựng để các phòng chức năng cùng tham gia xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.
 • Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa, yêu thích công việc kiểm soát nội bộ.
 • / KHÁC :

 • Phúc lợi ,phụ cấp, lương, thưởng theo qui định của Công ty.
 • Hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm theo quy định, lương thưởng theo qui định hiện hành của công ty phép năm.
 • Tham gia đào tạo nghiệp vụ.
 • Phúc lợi

  Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký