Software Developer (.NET, C#, SQL)
Votiva Vietnam
Ho Chi Minh City, VN
1 ngày trước
source : Glints

Top 3 Reasons To Join Us

Overseas training and traveling opportunities.

Very attractive bonus schemes.

Clear career path and personal development plan.

The Job

Understand the customer’s needs; work with other consultants; support teams to complete design and testing documentation.

Creating technical design documentation, coding, unit testing and for developed functionality of Microsoft Dynamics ERP & CRM based on functional design document.

Provides support and expertise on development technologies and environments.

Data migration development and testing.

Build and package Dynamics customizations.

Provides technical support to functional consultants, projects managers, sales and customers.

Your Skills and Experience

Graduated from university, major Engineering in IT / MIS Management Information System / BIS Business Information System Software Technology department.

Good software programming skill, comprehensive language C#, experience with SQL, and web service.

Experience with Software Implementation Methodology (Agile, Scrum).

Experience with Microsoft .NET technology, Microsoft Visual Studio development (Entity framework, Model view controller, Web service integration)

Having knowledge of Database Systems Analysis and Design is a PLUS.

Development and customization experience in Dynamics ERP & CRM is a PLUS.

Microsoft Dynamics ERP & CRM certificate is a PLUS.

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký