Chuyên viên Tài trợ Thương mại - Khối KHDN SME
Ngân hàng TMCP An Bình
Hồ Chí Minh, Việt Nam
55 ngày trước

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Hỗ trợ công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế vàtài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs;
 • Hỗ trợ triển khai thực thi chiến lược kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs theo định hướng của ABBANK trong từng thời kỳ;
 • Hỗ trợ phân tích tình hình, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng, để làm cơ sở xây dựng sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi mới, cải tiến các sản phẩm hiện hữu thuộc mảng SMEs đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng theo từng phân khúc, địa bàn cụ thể và phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng;
 • Hỗ trợ nghiên cứu thông tin thị trường và phối hợp với Phòng Quản lý kinh doanh xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng (chương trình thi đua, khuyến mãi, ưu đãi, thưởng kinh doanh, ) liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs, giao chỉ tiêu bán các sản phẩm thuộc mảng SMEs đến ĐVKD đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản phẩm dịch vụ được giao.

 • Thu thập thông tin, quản lý dữ liệu, quản lý vòng đời và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs trên toàn hệ thống;
 • Hỗ trợ trong việc xây dựng, quản lý và triển khai chính sách giá (lãi suất cho vay, phí dịch vụ, ) cho các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành có liên quan.
 • Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và thúc đẩy bán các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi;
 • Kiến thức về pháp luật, hiểu biết các quy định của NHNN liên quan đến sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi Ngân hàng;
 • Hiểu biết tốt về đặc tính của sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi của ngân hàng, đánh giá được tính cạnh tranh so với các sản phẩm của các đối thủ trên thị trường đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Tín dụng khách hàng Doanh nghiệp / Tài trợ Thương mại trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

  HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN :

  Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo M ẫu ứng tuyển gửi về email : vinhhx abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm :

  Địa điểm Chức danh ứng tuyển Họ & tên

  Vd : HCM CV Tai tro Thuong mai Nguyen Van A)

  THỜI HẠN ỨNG TUYỂN :

  Đến hết ngày 20 / 03 / 2018

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký