IT Data Integration Specialist
EASY CREDIT
Hồ Chí Minh
3 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

Là Chuyên viên Phát triển Trí tuệ doanh nghiệp, trách nhiệm của bạn là : / As a Business Intelligence Engineer, your responsibilities are :

 • Khả năng hoàn thành công việc thiết kế và mô hình hóa dữ liệu, hiểu rõ các khái niệm mô hình hóa dữ liệu hướng đa chiều.
 • Ability to work on data design / data modeling, well understanding of Dimensional Data Modelling concepts.

 • Khả năng viết các câu truy vấn dữ liệu hiệu quả, đồng thời có khả năng tối ưu và đánh giá hiệu năng các câu truy vấn. / Ability to write efficient SQL queries and tune / evaluate their performance.
 • Khả năng phát triển shell scripting hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu tổng hợp, khai thác và biến đổi dữ liệu. / Ability to develop efficient shell scripting to manage data gathering, mining and transformation.
 • Hiểu biết về các vấn đề tích hợp dữ liệu (xác thực và làm sạch), quen làm việc với dữ liệu và cấu trúc phức tạp. / Understanding of data integration issues (validation and cleaning), familiarity with complex data and structures.
 • Khả năng phát triển các reports / dashboards phân tích thông minh với thông tin đa dạng và tương tác. / Ability to develop rich and interactive business intelligence reports / dashboards.
 • Khả năng phát triển các kết luận sâu sắc về kinh doanh và tạo ra các giải pháp dữ liệu và báo cáo để tối ưu và giải quyết các nhu cầu kinh doanh.
 • Ability to develop insightful business conclusions and generate data and reporting solutions to optimize and address the business needs.

 • Khả năng phát triển các mô hình tự phân tích dữ liệu với việc đáp ứng hình ảnh hóa dữ liệu nâng cao để nhằm xác định, dự báo xu hướng và mối quan hệ nhân quả, qua đó đưa ra các đề xuất và tối đa hóa việc đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 • Ability to develop models with advanced data visualization that identify and forecast trends and cause-effect relationships, lead to recommendations, and measurably maximize operational efficiency.

 • Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng báo cáo thông minh chạy trên điện thoại sẽ được lợi thế. / Experience with developing mobile business intelligence application is preferred.
 • Có kinh nghiệm áp dụng DAX để xây dựng các biểu thức phân tích dữ liệu sẽ được lợi thế. / Experience with the use of DAX (Data Analysis Expression) is preferred.
 • Có kinh nghiệm lập trình với bất kỳ ngôn ngữ R, Python, Java sẽ được lợi thế. / Experience with any of the following languages R, Python, Java is preferred.
 • Có kinh nghiệm làm việc với bất kỳ cơ sở dữ liệu NoSQL, MongoDB, HBase, Cassandra, Hadoop sẽ được lợi thế. / Experience with any of the following databases NoSQL, MongoDB, HBase, Cassandra, Hadoop is preferred.
 • Có kinh nghiệm làm việc thực tế với ít nhất một công cụ phân tích dữ liệu (SAS, SPSS) hay với ít nhất bộ công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học (IBM Cloud Private Data, Microsoft Azure Machine Learning Studio, ) sẽ được lợi thế / Experience with at least one of Data Analytic Tool ( SAS, SPSS ) or AI & ML suites ( IBM Cloud Private Data, Microsoft Azure Machine Learning Studio , ) is preferred.
 • Xây dựng và cập nhật tài liệu kỹ thuật liên quan. / Build and update relevant technical documentation.
 • Yêu Cầu Công Việc

  Yêu cầu chung : General Enquiries

  General Enquiries

 • Tốt nghiệp Đại học về Khoa học máy tính hoặc liên quan đến CNTT hoặc Kinh tế. / Degree in Business, Computer Science or any related to Business and IT field.
 • Có kinh nghiệm với các thuật toán và phương pháp tiếp cận máy học và trí tuệ nhân tạo. / Have experience with Machine Learning and Artificial Intelligence algorithms and approaches.
 • 3-5 năm kinh nghiệm với kỹ năng SQL nâng cao để có thể phát triển các câu queries và stored procedures phức tạp. / 3-5 years of Advance SQL skills working with relational databases to write complex queries and stored procedures.
 • 1-3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò phát triển BI cho ngành ngân hàng hoặc tài chính. / 1-3 years experiencing working in a Business Intelligence Developer role of banking or finance insdustry.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm qua các công việc trích xuất, tổng hợp, biến đổi và đổ tập dữ liệu lớn vào kho dữ liệu thông qua công cụ ETL.
 • At least 1 year experience working in data extraction, aggregation, transformation and loading (ETL).

 • Khả năng quản lý nhiều công việc theo nhiều mức độ ưu tiên, và khả năng đánh giá và điều chỉnh mức độ ưu tiên cho các công việc một cách nhanh chóng.
 • Ability to manage multiple priorities and assess and adjust quickly to changing priorities.

 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. / Strong analytical and problem-solving skills.
 • Khả năng đề phòng và giải quyết các vấn đề. / Ability to pre-empt and resolve issues.
 • Kiến thức & kỹ năng

  Knowledge & Skills

 • Có khả năng làm việc nhóm / Able to work in a team.
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán rất tốt / Good communication and negotiation skills.
 • Có kỹ năng cá nhân tốt (quản lý thời gian, ưu tiên công việc, tập trung hoàn thành nhiệm vụ) / Personal efficiency (time management, prioritization, focus on task completion).
 • Khả năng làm việc dưới áp lực / Ability to work under stress.
 • Nói và viết tiếng Anh tốt. / Excellent spoken and written English.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký