.Net Developer
Next Level JTC,
TP. Hồ Chí Minh
16 giờ trước
source : Giới Thiệu Việc Làm

Mô tả công việc

Good in OOP, design pattern.

Experiences in C#, .NET framework, MVC, Web Service, WEB API, RESTful.

Experience in using JSON / XML with Ajax techniques.

Experience in MS SQL Server programming (stored procedure, function, job, trigger, view).

Experience in database design, database management, particularly MS SQL.

Yêu cầu công việc

Ability to deploy and manage IIS.

Experience with Git or TFS, JIRA, Bitbucket.

Experience with UML or business workflow (BPM).

Fluently English.

Các phúc lợi khác

All insurances according to Vietnamese Labor law

Bonus on projects

Attractive salary, based on skill and experience

13-month salary bonus.

Yearly company trip

Salary raises or bonus by work performance per 12 months.

Working time : Monday to Friday (8 a.m to 5 a.m).

Nộp đơn

Báo cáo công việc này
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký