Kế Toán Viên
Big C Việt Nam
Hồ Chí Minh, Vietnam
3 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Chức năng : Xử lý hồ sơ nhập hàng hóa
 • Nhận hồ sơ và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đảm bảo chứng từ đầy đủ, chính xác và có căn cứ theo quy định.
 • Hạch toán tăng, giảm công nợ với nhà cung cấp và chi phí mua hàng
 • Chức năng : Chuẩn bị hồ sơ thanh toán
 • Tập hợp hồ sơ đủ điều kiện thanh toán đúng hạn theo quy định
 • Kiểm tra hồ sơ thanh toán (kiểm tra ở danh sách thanh toán ở hệ thống)
 • Chức năng : Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả
 • Đối chiếu doanh thu bán hàng cửa hàng giữa phần mềm và báo cáo từ Quỹ trung tâm
 • Đối chiếu doanh thu thẻ từ tài liệu ngân hàng gửi và các hóa đơn thanh toán bằng thẻ của khách hàng
 • Đối chiếu doanh thu phiếu mua hàng với phiếu mua hàng thực tế quay về
 • Theo dõi bán hàng trả chậm
 • Chức năng : Quản lý hóa đơn giá trị gia tăng
 • Xuất hóa đơn
 • Làm bản kê thuế GTGT đầu ra, đầu vào
 • Chức năng : Theo dõi chi phí của công ty
 • Theo dõi ghi nhận tăng giảm TSCĐ, chi phí phát sinh trong công ty
 • Lập danh sách thanh toán nhà cung cấp, chi phí, TSCĐ
 • Chức năng : Kiểm tra, lưu trữ chứng từ, hóa đơn thuộc phần phụ trách
 • Chức năng : Báo cáo định kỳ theo quy định của Quản lý
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công hoặc yêu cầu của quản lý trực tiếp
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Học vấn : Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán / tài chính
 • Thâm niên làm việc : Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
 • Kỹ năng văn phòng : Sử dụng tốt MS Office (Excel, Word .), đặc biệt là Excel. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP
 • Thái độ : Trung thực, khách quan, chính xác, cẩn thận, kiên trì, chịu khó
 • Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký