Tuyển dụng Human Resource Officer
TNHH Siamp
Tp Hồ Chí Minh
1 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)

 • Maintain confidentiality and security of employee and property records, files, and information / Duy trì tính bảo mật và an toàn của hồ sơ nhân viên và tài sản, các tập tin, và các thông tin .
 • Demonstrate ability to work effectively in a cross matrix organization / Thể hiện khả năng làm việc hiệu quả trong một cấu trúc tổ chức ma trận chéo.
 • Be a self starter with the willingness and ability to handle significant levels of responsibility / Là người chủ động với mong muốn và khả năng chịu trách nhiệm cao.
 • Maintain and update in compliance policies with : Social, health, unemployment, maternity absent procedures and payrolls / Duy trì và cập nhật các chính sách bắt buộc như : xã hội, y tế, thất nghiệp, quy trình, thai sản và lương.
 • Establish the monthly payroll files according to the records working time / overtime / present / absents / Lập hồ sơ lương theo báo cáo thời gian làm việc, thời gian tăng ca, có mặt / vắng mặt.
 • RESPONSIBILITY AND TASK / TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ

 • Submit all documents monthly to the administration local : insurance Social / health / Nộp các văn bản hàng tháng cho chính quyền địa phương : bảo hiểm xã hội / y tế
 • Establish the monthly payroll files according to the records present / absents , working time / Lập hồ sơ lương theo những ghi chép về có mặt / vắng mặt, thời gian làm việc.
 • Update new government’s regulation, policy to Siamp Ltd’s board of management / Cập nhật các quy định mới của chính quyền, chính sách đến Ban giám đốc
 • Posts Siamp Ltd’s vacancy announcements to job board sites / Đăng các thông báo tuyển dụng của SIAMP lên các trang việc làm.
 • Coordination of the interviews between selected candidates and Siamp Ltd’s department Manager / Phối hợp phỏng vấn các ứng viên được chọn lựa với các trưởng bộ phận của Siamp.
 • Establish of engagement / termination of employment contract in compliance with Labor regulation and Siamp Ltd’s internal regulation.
 • Đảm nhận việc cam kết / chấm dứt hợp đồng lao động theo Luật Lao động và quy định nội bộ của Siamp.

 • Post all necessary legal or regulatory notices related to Human Resources in view of all employees as required by law. / Thông báo các vấn đề pháp lý hoặc quy định cần thiết liên quan đến nhân sự trước tất cả các nhân viên theo yêu cầu của pháp luật.
 • Respond to questions, requests, and concerns from employees and management regarding company and Human Resources policies and standards.
 • Trả lời các câu hỏi, yêu cầu, và mối quan tâm của người lao động và quản lý liên quan đến công ty và chính sách nguồn nhân lực và các tiêu chuẩn.

 • Handle sensitive issues with employees with tact, respect, diplomacy, and confidentiality / Xử lý vấn đề nhạy cảm với các nhân viên với sự khéo léo, sự tôn trọng, ngoại giao, và bảo mật
 • Safety and Compliance : Follow up the environment safety procedures and prompt reporting of unsafe practices, procedures, accidents, injuries or other safety violations to the Leader / Manager / an toàn và tuân thủ : Theo dõi các quy trình an toàn - môi trường và báo cáo kịp thời về các hoạt động không an toàn, thủ tục, tai nạn, thương tích hoặc vi phạm an toàn khác với các tổ trưởng / quản lý.
 • Performs other duties as assigned or needed to meet the needs of the department / organization / Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của các bộ phận / tổ chức.
 • Yêu cầu công việc

 • University degree in HR / Administration
 • At least 1 year of working experience in the same position in fabrication would be preferred.
 • Knowledge of Vietnam Labor Law, Employment & Insurances Regulations
 • Familiar with the procedures work permit, temporary resident card for foreigner employees.
 • Working in Matrix organization structure and relationships
 • High proficiency in written and spoken English.
 • Excellent computer skills (Excel, Word, PowerPoint).
 • Availability : As soon as possible
 • Ưu tiên các ứng viên ở gần khu vực Cát Lái, Quận 2, TP. HCM như : Quận 2, Quận 7, Quận 4, Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 9
 • Phúc lợi công việc

 • Salary : from 500$
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký