Giám đốc trải nghiệm khách hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
10 ngày trước
 • Du Lịch
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

  Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược.

 • Chiến lược và hoạch định
 • Phối hợp và hỗ trợ Giám Đốc Sản Phẩm Bảo hiểm trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm và hiểu về đặc tính sản phẩm và dịch vụ Bảo Hiểm để từ đó xây dựng kế hoạch và chiến lược đào tạo về sản phẩm cũng như đào tạo kỹ năng mềm cho lực lượng quản lý bán hàng và đội ngũ bán hàng trực tiếp, đào tạo cho đội ngũ huấn luyện nội bộ, phù hợp định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng và chiến lược đã thống nhất với các Đối tác bảo hiểm.

 • Quản trị danh mục và trải nghiệm khách hàng
 • Xây dựng mô hình kinh doanh cho các phân khúc, đưa ra các yêu cầu / định hướng về : PTSP, mô hình bán hàng và dịch vụ (kênh bán, lực lượng bán, quản trị rủi ro, quy trình tuân thủ, quy trình tương tác giữa các bên trong quá trình vận hành hoạt động ) trên cơ sở các hiểu biết về khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng và giám sát SLAs và hỗ trợ hành chính văn phòng cho toàn mảng

 • Quản lý trải nghiệm khách hàng;
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các phân khúc khách hàng;
 • Quản lý hiệu quả kinh doanh của từng phân khúc (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, CLV ).

  Là đầu mối làm việc với các khối và các bộ phận có liên quan để tổng hợp nhu cầu và đề xuất trong nội bộ về sản phẩm, quy trình, chất lượng dịch vụ..

 • Hoạt động đào tạo
 • Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo để hiểu về quản trị danh mục và trảinghiệm khách hàng cho đội ngũ kinh doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.

  Thực hiện đào tạo các kỹ năng và kỹ thuật để thực hiện các cuôc khảo sát về dịch vụ khách hàng, mức độ hài lòng của khách hàng thông qua đội ngũ kênh phân phối

 • Phát triển và quản lý con người
 • Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.

  Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng

  Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.

 • Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm
 • Báo cáo công việc :

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp : Giám đốc Sản Phẩm Bảo hiểm
 • Cấp báo cáo trực tiếp : CVCC, CV Trải nghiệm Khách hàng
 • Quan hệ nội bộ : Các Khối / đơn vị trong Techcombank để thực thi và hỗ trợ nhiệm vụ của các bên.
 • Quan hệ bên ngoài : Các đơn vị hợp tác, các đối tác được chỉ định
 • Kiến thức

  Bằng đại học ( tối thiểu)

  Chứng chỉ nghề được công nhận

  Năng lực chuyên môn

  Kỹ năng đầu óc phân tích nhạy bén

  Kỹ năng phân tích và thu thập xử lý thông tin. Quan hệ đối ngoại xuất sắc

  Hiểu về khẩu vị rủi ro, kênh phân phối bảo hiểm, vận hành bảo hiểm, tiêu chí dịch vụ khách hàng và tuân thủ.

  Hiểu sản phẩm và dịch vụ Ngân Hàng

  Khả năng đàm phán

  Khả năng giao tiếp và truyền thông

  Hình thức nộp hồ sơ :

  Tải đơn ứng tuyển theo mẫu Techcombank và Gửi trực tiếp Đơn ứng tuyển (hoặc CV) về email : trangnnd2 techcombank.com.vn

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký