Kế Toán Tổng Hợp
CÔNG TY CP VIKING GROUP
Hồ Chí Minh, Việt Nam
2 ngày trước
source : CareerLink
 • Kiểm soát chi phí công trình : Mở sổ kế toán chi tiết, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến công trình phụ trách. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và đề xuất, thực hiện các hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán đội, thầu phụ, khách hàng;
 • công nợ CBCNV. Hàng tháng / Quý báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí. Tính giá thành công trình, hạng mục công trình, lãi, lỗ, theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

 • Quản lý kế toán Xây dựng và thực hiện kế toán quản trị nội bộ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát các bộ phận thực hiện việc quản lý TSCĐ.
 • Lập và nộp báo cáo kế toán tài chính theo qui định hiện hành.

 • Lập hồ sơ kê khai thuế và đăng ký thuế đối với công ty / chi nhánh mới thành lập (tờ khai thuế môn bài vào nộp thuế môn bài, đăng ký mã số thuế,...)
 • Kiểm tra hóa đơn, hợp đồng chứng từ phát sinh để theo dõi và khai báo thuế Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế.
 • Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Theo dõi tình hình khai báo, nộp báo cáo thuế định kỳ của Công ty / chi nhánh và nộp thuế nhằm đảm bảo việc khai báo, nộp báo cáo và nộp thuế đúng luật định và không bị các rũi ro về thuế
 • Cuối năm lập báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các Công ty xây dựng
 • Có kinh nghiệm báo cáo Thuế, Bảo hiểm theo quy định.
 • Và đã từng làm Cho Công ty Bất động sản.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký