PruVenture Sales Recruitment Senior Manager
Prudential
PVA | The Gallarie - HCMC
1 ngày trước

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our customers and our communities.

We strive to build a business that you can shape, an inclusive workplace where everyone’s ideas are valued and a culture where we can thrive together.

Our people stay connected and tuned in to what’s happening around us, keeping us ahead of the curve. While focused on the long-term, we look to the future to bring growth, development and benefit to everyone whose lives we touch.

Recruitment / Tuyển dụng

 • Supervise the effectiveness of recruitment operation including : the effectiveness of recruitment process including the quality of candidates and the productivity of recruitment
 • Giám sát hiệu quả của hoạt động tuyển dụng bao gồm : hiệu quả của quy trình tuyển dụng bao gồm chất lượng ứng viên và năng suất tuyển dụng

 • Take lead initiatives to improve Sales Recruitment process
 • Đi đầu trong các sáng kiến để cải thiện quy trình Tuyển dụng Bán hàng

 • Define direction to build & attract nation-wide PruPlanner for the Gallerie project
 • Xác định phương hướng xây dựng và thu hút PruPlanner trên toàn quốc cho dự án kênh Thành thị

 • Identify and develop feasible recruitment sources nation-wide including HR vendors, career fairs, internal referrals
 • Xác định và phát triển các nguồn tuyển dụng khả thi trên toàn quốc bao gồm các nhà cung cấp nhân sự, các chương trình giới thiệu việc làm, giới thiệu nội bộ

 • Work closely with sales and training team to deliver the recruitment target
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng và đào tạo để đưa ra mục tiêu tuyển dụng

 • Plan and coordinate with event team to organize career fair / networking event
 • Lập kế hoạch và phối hợp với nhóm sự kiện để tổ chức hội chương trình giới thiệu việc làm / các sự kiện mở rộng mạng lưới

 • Qualify candidate using several methods.
 • Đánh giá ứng viên đạt tiêu chuẩn bằng nhiều phương pháp.

  Employee Engagement / Kết nối nhân viên

 • Build up, sustain and optimize the Employee Engagement cycle in line with Employee Journey of Sales Force team including : recruitment experience, talent management, disciplinary and check-out procedure
 • Xây dựng, duy trì và tối ưu hóa việc kết nối nhân viên, hòa hợp với trải nghiệm của đội ngũ kinh doanh tại tổ chức, bao gồm : tuyển dụng, quản lý nhân tài, kỉ luật và nghỉ việc

 • Take lead initiatives & improvement from insight exploring to execution
 • Dẫn dắt việc cải thiện từ việc cung cấp thông tin, phân tích đến thực thi

  Operation Excellence / Vận hành

 • System management : sustain and do continuous improvement
 • Duy trì và cải thiện các hệ thống quản lí liên quan

 • Reporting on time in full (including : PD Sales Force dashboards, eg : recruitment, turnover rate, retention program )
 • Báo cáo đầy đủ và kịp thời bao gồm các dữ liệu liên quan đến tuyển dụng, tỉ lệ nghỉ việc, chương trình gia tăng sự gắn kết của nhân viên với tổ chức

  Budget controlling / Quản lý ngân sách

 • Supervise & optimize Sales Recruitment & Development budget assigned by Head of The Gallerie
 • Giám sát và tối ưu hóa ngân sách tuyển dụng và phát triển đội ngũ Kinh doanh được giao bởi

  People Management / Quản lý con người

 • Train and supervise recruitment managers / recruiters to perform recruitment activities
 • Huấn luyện và giám sát đội ngũ tuyển dụng nhằm đạt được hiệu quả công việc tốt nhất

 • Take corrective actions with subordinates when performance needs improvement, provide coaching and support when necessary
 • Thực hiện khai vấn, hướng dẫn đội ngũ về việc nâng cao hiệu quả hoạt động

  Operation, Risk Management & Other / Vận hành & Quản lý rủi ro

 • Build and maintain the effective relationship within team, across various levels and functions.
 • Xây dựng và duy trì sự hiệu quả của các mối quan hệ trong và ngoài đội ngũ và giữa các tầng cấp khác nhau

 • Foresee the conflict and develop various solutions
 • Nắm bắt và giải quyết những mâu thuẫn tiềm tàng

 • Be responsible for the development of the annual functional budget in collaboration with senior management.
 • Chịu trách nhiệm trong việc tối ưu hóa nguồn ngân sách hằng năm được giao thông qua việc kết hợp với dàn lãnh đạo cấp cao

 • Ensures that all the business’s recruiting practices comply with the applicable regulations, both internal and external.
 • Đảm bảo quy trình tuyển dụng được thực hiện đúng theo những yêu cầu, quy định của nội bộ và tập đoàn

  Other / Các công việc khác

 • Actively attend and engage in The Gallerie training classes
 • Chủ động tham gia và kết nối với các lớp huấn luyện dành cho đội ngũ kinh doanh phân khúc khách hàng thành thị

 • Lead and encourage new initiatives in a team
 • Dẫn dắt và động viên các ý tưởng mới của đội nhóm

 • Other tasks and projects as assigned by managers
 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

  Qualifications / Bằng cấp

 • University degree in Business Administration / Human Resources / Economics
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh / Quản trị Nhân sự / Kinh tế

 • At least five years working experience in Human Resource preferably in insurance / banking / finance / consulting organizations
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự, ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo hiểm / ngân hàng / tài chính / tư vấn

 • Good understanding of Insurance market and Financial services in Vietnam
 • Am hiểu về thị trường bảo hiểm và tài chính Việt Nam

 • Good command of English in both writing and speaking
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt

  Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

 • Experience of how to plan and tracking recruitment activities
 • Có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và thực thi các hoạt động tuyển dụng

 • Experience of how to build-up relationship and network with partner
 • Có kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ vói đối tác

 • High aptitude for research and analysis
 • Có khả năng nghiên cứu và phân tích

 • Integrity, customer centricity, growing talent
 • Chính trực, có tư duy hướng về khách hàng và có khả năng phát triển nhân tài

 • Potential in leadership skill
 • Có tiềm năng trong việc quản lý nhóm

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký