Senior IT Helpdesk Specialist
FE CREDIT
Hồ Chí Minh (Quận 4)
6 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Installation and setup desktops / laptops for user at POS / Back Office
 • Cài đặt và cấu hình desktops / laptops cho khách hàng tại POS / Văn phòng
 • Provide technical support, answering support queries either onsite or via phone or email
 • Hỗ trợ kỹ thuật, trả lời các thắc mắc của khách hàng tại chỗ,qua điện thoại hoặc email
 • Maintain a high degree of customer service for all support queries and adhere to all service management principles.
 • Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng ở mức cao đối với tất cả các yêu cầu hỗ trợ, đảm bảo giữ vững những nguyên tắc quản lý dịch vụ
 • Take ownership of user problems and be proactive when dealing with user issues.
 • Chủ động kiểm tra và xử lý những lỗi khách hàng gặp phải
 • Use of ticketing system to document and track issues
 • Ghi chép & theo dõi các vấn đề thông qua hệ thống xử lý ticket
 • Respond to enquiries from clients and help them resolve any hardware or software problems
 • Trả lời các câu hỏi từ khách hàng và giúp họ giải quyết các vấn đề liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm
 • Maintain a log of any software or hardware problems detected
 • Ghi nhận lại các sự cố phần cứng hoặc phần mềm được phát hiện
 • Support users in the use of Computer equipment by providing necessary training and advice
 • Đào tạo và tư vấn cho khách hàng sử dụng thiết bị CNTT
 • Allocate more complex service issues to the relevant IT Support member
 • Chuyển các sự cố phức tạo đến nhân viện hỗ trợ CNTT có liên quan
 • Arrange for external technical support where problems cannot be resolved in house
 • Hỗ trợ các kỹ thuật bên ngoài khi không thể giải quyết nội bộ
 • Inventory IT asset, control and keeping record of parts in database, keep tracking of handover confirmation
 • Kiểm kê tài sản CNTT, kiểm soát & lưu trữ hồ sơ vào cơ sở dữ liệu, lưu trữ biên bản bàn giao
 • Adherence to relevant corporate IT policies
 • Tuân thủ các chính sách CNTT
 • Undertake other tasks assigned by Helpdesk Team Leader
 • Thực hiện các công việc khác được giao bởi Trưởng nhóm
 • Yêu Cầu Công Việc

 • University / College degree or equivalent, preferably in IT or technical areas
 • Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng hoặc tương đương. Ưu tiên trong lĩnh vực CNTT hoặc Kỹ Thuật
 • At least 4 years customer service experience in IT industry
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT
 • Capable to work in a team as well as individual
 • Khả năng làm việc nhóm cũng như cá nhân
 • Good ability to self-train on new technologies
 • Khả năng tự học về công nghệ mới
 • Strong analytical and problem-solving skills, able to troubleshoot problems and figure out solutions with little to no guidance
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có thể khắc phục sự cố và tìm ra giải pháp mà không cần hướng dẫn
 • Ability to present complex technical information in a clear and concise manner
 • Khả năng trình bày những thông tin kỹ thuật phức tạp một cách rõ ràng và súc tích
 • Must possess an outgoing and friendly personality and be customer service oriented
 • Có tính cách hướng ngoại & thân thiên, có định hướng về dịch vụ khách hàng
 • Must be able to effectively communicate, both written and orally
 • Giao tiếp hiệu quả bằng miệng và văn bản
 • Job tags : Senior IT Helpdesk Specialist Senior IT Helpdesk Specialist

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký