Data designer/ modeler/architect, iPMO
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
12 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Understand and manage data architecture models and solution roadmap
 • Manage and improve enterprise data architecture in alignment with business priorities
 • Align with IT to develop solution roadmap to materialize the architecture
 • Working with IT development team in designing data related solution for business (e.g. data model, ETL process, BI Semantic data model)
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor degree or higher (MSc, MBA) in Computer Sciences
 • Solid understanding about relational and Dimmensional database management systems.
 • Understand data modelling theory
 • Hand on practice in data modeling tools, user interface query software, BI and ETL tools....
 • Understanding about banking and financial services
 • Communication skill
 • Analytical thinking a nd problem solving
 • More than 5 years' working experience, of which at least 2 years in banking and finacial services, 3 years working as data architect or data solution designer.
 • HOW TO APPLY : Please send your CV to email liendt2 techcombank.com.vn

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký